30 Sep Antoine Porteneuve

Antoine učestvuje u radu LDA Subotica u svojstvu pripravnika stažiste, na obuci koja je počela juna 2009 i trajaće do septembra 2009. godine. Rođen je 29 novembra 1986. godine u Brittany, pokrajina Francuske Republike. Tokom 2007. godine, on je završio Bachelor diploma na usmerenju Biznis i Administracija, Univerziteta zapadne Britanje u Brestu. Master studije je nastavio na usmerenju Manadžment evropskim projektima i planira na tom smeru steći Master diploma tokom septembra 2009. godine.

Antoine se uključio u  rad Centra lokalne demokratije – LDA kako bi stekao iskustva i naučio više o implementaciji projekata i o negovanju demokratije u Jugoistočnoj Evropi. Uzevši u obzir na njegovo stečeno obrazovanje, on će učestvovati u koordinaciji projekta podržanog od strane Evropske komisije “Regionalna partnerstva za Interkulturlnost, Lokalna partnerstva za toleranciju i u omladinskim projektima “Mladi u Akciji” (Youth in Action).

U period od januara do aprila 2009. godine, učestvovao je u projektu “Life” ekološki programi podrške u Mađarskoj i Slovačkoj. Putem prošlog stažiranja on je otkrio kako je upravljanje projektima i koordinacija između različitih zemalja veoma zanimljivo iskustvo. U svom socijalnom radu kao volonter u organizaciji koja se bavi unapređenjem sajma trgovine u Brittany (Francuska), on je takođe stekao iskustva promocije kulture i Breton jezika i nada se da će jednog dana Bretonski jezik postati iznova zvaničan jezik u pokrajini Brittany.
Služi se Bretonskim, Frencuskim, Englskim i Španskim jezikom.

Kontakt:
Telefon:  024/554-587
E-mail: antoine.porteneuve@wanadoo.fr
Web: www.lda-subotica.org
Skype: antoine.porteneuve

 

Antoine Porteneuve