30 Mar Balkan Kaleidoskop – pregled aktivnosti

Na sledećem linku možete preuzeti sažeti pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta Balkan Kaleidoskop u periodu od 1. avgusta 2017 – 31. januara 2019 godine.

Download