PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA

05 Mar CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE – PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA

Decembar 2010

U organizaciji Centra lokalne demokratije Subotica zajedno sa lokalnom samoupravom grada Segedina i civilne organizacije “Dugonics Andras”, 18. decembra 2011. godine u Segedinu, Mađarska održan je godišnji sastanak partnera Centra lokalne demokratije Subotica, uz podršku evropskog operativnog granta.

Tridesetak prisutnih predstavnika partnerskih gradova opština, insitucija i civilnih organizacija, tokom sastanka razmatrali su godišnje aktivnosti Centra lokalne demokratije, s osvrtom na postojeća parterstva sa gradskim većem Woverhamptona, Velika Britanija.  Sastanak je počeo pozdravnim govorom Melinde Nagy Kiseres, predstavnice grada domaćina – Subotice, projekt koordinatorka u kancelariji za Lokalno ekonomski razvoj,  koja je pozdravila sve prisutne na partnerskom sastanku u organizaciji Centra loklane demokratije Subotica, civilne organizacije s kojom grad sarađuje kao partner i to ne samo u jednom projektu i zajednički se ostvaruju vrlo dobri rezultati. „Konkretno, u projektu Regionalna parterstva za gradove kulturalnosti, promovišemo grad Suboticu kao interkulturalni grad, koji je uvršten među 14 gradova interkulturalnsti Saveta Evrope. To je bila samo jedna od ideja i inicijativa Centra, a danas smo tu u Segedinu kako bi razvijali nove inicijative i nova partnerstva“, istakla je Melinda.

Izveštaj o radu Centra koji je predstavila je Delegatkinja Olga Perušić i u ime Centra lokalne demokratije Subotica, predstavila je saradnju između lokalnih vlasti i civilnog sektora i saradnja u regionu, promovišući evropske vrednosti, kao i edukacija za demokratsko građanstvo i za evropske integracije. „Mi se ovde u Szegedinu osećamo dobrodošli, kao i pre godinu dana 19. decembra 2010. godinu kada smo na istorijski dan za Srbiju, označen viznom liberalizacijom prema zemljama šengen zone, kada nas je primio rukovodstvo grada Segedina i civilne organizacije. Kad gledamo naš rad 2010. godine, a mislim da naši to saradnici u Segedinu trebaju znati, i mi smo veoma ponosi na činjenicu, da je lokalna samouprava jedina kao takva u Srbiji u direktnoj komunikaiciji sa Evropskom komisijom Direktoratom za proširenje, gde u sklopu evropskih integracija promovišemo koncept dobre samouprave i multikulturalizam kao nasleđe ove regije. Koncept Interkulturalnosti deljenja zajedničkih vrednosti i saradnja unutar tome, čak i učenje jezika sredine. Mi ta iskustva želimo podeliti sa lokalnom samoupravom Segedina i civilnim organizacijma, kako bi predložili grad Segedinu za narednu fazu razvoja ovog projekta i uključivanje među gradove interkuluralnosti. Želimo ove zajedničke vrednosti promovisati u regionu i u Evropskoj Uniji“, iznela je Olga.

Pregled aktivnosti Centra je predstavila Olga Perušić, Delegat, ističući projekat “Regionalna partnerstva za gradove interkulturalnosti”, odobren od Glavnog direktorata za proširenje, Evropske komisije, u kome je Grad Subotica vodeći aplikant a partneri na projektu su Light house iz Wolverhamptona, Asocijacija Lokalno Demokratskih Agencija – ALDA i Agencije lokalne demokratije – LDA Subotica, Mostar i Osijek. O očekivanim rezultatima projekta i ulozi Light house-a iz Wolverhamptona pričao je Frank Challenger , Direktor i Ben Oram, koordinator aktivnosti  filmske produkcije.

O saradnji dva grada – Subotice i Segedina govorio je dr Laszlo Gyimesi, savetnik razvoja grada i međunarodne saradnje Grada Szegedina, koji je rekao kako kancelarija za međunarodnu saradnju pri lokalnoj samoupravi Segedina radi na izlistavanju ciljeva koje želi ostvariti putem već uspostavljenog bratimljenja grada Segedina i Subotice. „Ako pogledamo do sada su sarađivali na protokolarnoj i kuturnoj saradnji, mišljenja smo da u budućnosti treba tu saradnju ozbiljnije razvijati kako bi obe opštine ostvarile kulturne i privredne koristi, na temelju zajedničke istorije, geografske lociranosti i budućnosti u Evropskoj Uniji. Srbija je mesto u Evropskoj Uniji i mi bi voleli da Segedin u procesu pridruživanja pruži partnerstvo i podršku na koju se može računati u bilo kom segmentu pridruživanja, s toga mi je drago da danas na konferenciji imamo dobar broj mladih s kojima će se ova saradnja produžiti. Smatram sebe operativnom osobom i ovim najavljujem da će ispred lokalne samouprave jedna manja delagacija zajedno sa predstavnicima civilnog sektora uzvartnu posetu Subotici već početkom 2011. godine”, istakao je dr Laszlo Gyimesi.

Glavni izazovi Centra lokalne demokratije Subotica za predstojeći perod, zaključeno je na sastanku, su regionalno umrežavanje i nalaženje novih partnera u cilju stvaranja kapaciteta za rad sa lokalnim vlastima u regionu Vojvodine i priprema lokalnih zajednica u procesu integracija Srbije Evropskoj uniji, kao i unapređenje lokalno ekonomskog razvoja i prekogranične saradnje. Dugogodišnja saradnja sa regionom Buskerud, Norveška od početka 2010. godine je okončana na osnovu projekata koji su bili uspešno sprovođeni u oblasti lokalnog ekonomsko razvoja i tako dugoročnija podrška partnera opština/gradova Centru je strateški izuzetno bitna. Za takve rezultate potrebna je snažna podrška postojećih i potencijalnih novih partnera kao i Grada Subotice, zarad daljeg uspešnog rada Centra lokalne demokratije Subotica.

Tokom diskusije Jozsef Kozma, savetnik za Dunavsku regiju koji je izlistao veoma aktualne teme predstavljajući sveže materijale: strategiju o Dunavskoj regiji.

„Dunavska strategija usvojena je od strane Evropske komisije 8. decembra 2010. godine i od sada je ovo vodilja našega rada. Drugi dokument je statut o osnivanju statut civilne asocijacije „Déli Tisza menti Télrsélg fejlesztélsi Közhasznú Egyesület“, koja će se raditi na osnaživanju Dunavske regije. Potreba je ustanoviti organizaciju koja će povezivati sve učesnike iz različitih oblasti kako bi sprovodili ideju i projekte Dunavske strategije. Tako je sama organizacija oformljena s prekograničnog aspekta, osnivači su po proporciji pola članstva iz Mađarske i pola izvan granice, tako na mestu potpresednika organizacije Vörös Attila, iz srbianskog grada Sente.  Ovog puta morali smo objasniti kako među osnivačima se nalaze prekogranični članovi, jer je precedent da su stranci osnivači civilne organizacije, jer to nije bio slučaj do tada.  Cilj nam je pronaći sve zainteresovane da se uključe u projekat i doprinesu umrežavanju prema ideji razvoja Dunavskog regiona. Treći dokument je naučna studija o Dvostrukoj strategiji i regionalizmu, koja daje odgovor na pitanje, kome je bitna Dunavska regija i kakva saradnja postoji i kakav osnov za saradnju može osigurati.  Ono što je značajno, da razvijamo centre odlučivanja i implementacije strategija lokalno, a ne u Briselu ili drugim mestima odlučivanja, i treba regija da oseti da se o tom području i njenim građanima radi, te da su oni u centru kao korisnici“, rekao je Jozsef Kozma.

U diskusiji učestvovao je Stevan Nikolić, direktor Edukativnog centra Roma, naveo je primere iz prakse i istakao da su ljudi pokretači i implementatori svake saradnje, kako bi našli svoje mesto u društvu. „Naš rad je usresređen na inkluziju Roma na području ovog regiona. Shvatio sam da je Dunavska strategija kompleksna i da podrazumeva dosta aspekata saradnje kako organa vlasti, organizacija i pojedinica, na način da se vodi lokalno, a jedinstvenom stragijom dobiva regionalni rezultat. Isto tako integracija Roma takodje nije lokalni problem, i smatramo da u tom cilju i naša organizacija radi u regionu, pa nam je ovaj primer Dunavske stragije, primer dobre prakse. Naš stav je da rešenje problema leži u porodici, i time se stvaraju demokratskih uslova, što bi označavalo stvaranje jednakih uslova za svakog pojedinca. Danas, sam se odazvao na partnerski sastanak Centra lokalne demokratije kako bi preneo svoja iskustva i doprineo umrožavanju„ reči su Stevana Nikolića.

Domaćin skupa Dušan Marjanović, direktor Dugonics Andras, hrvatsko-mađarske udruženja i predstavnik hrvatske manjinske samouprave grada Segedina rekao da oni ostvaruju brojne prekogranične projekte i aktivnosti na kojima promovišu srpsko-hrvatske-mađarske odnose učesnici su im predstavnici lokalnih samouprava, civilnog sektora i pojedinaca. Ne retko imaju ulogu koordinatora, povezujući civilne organizacije među sobom i institucija, kao i lokalne samouprave radi konkretne saradnje i ostvarivanja projekata.

Stanka Parać Damjanović, direktorica Centra lokalne demokratije, pozvala je kolege iz Segedinske uprave i predstavnike civilne organizacije da posete Suboticu i da budu učesnici programa i da se obnovi saradnju sa gradom Subotice razvijajući interkulturalnu praksu. „Mislim da bi bilo dobro da bilo korisno da upoznaju koncept interkuluturalnosti za koji verujem da bi Segedin imao interesa da se uključi u narednoj fazi projekta. Primeri dobre prakse koja je u našim arhivama, mogli bi promovisati u regionu i na prostoru Evropske Unije, mi se zaista trudimo delovati kao mreža i u našim članovima osim civilnih organizacija, članovi su i gradovi i regioni Evropske Unije. Naš plan za 2011. godinu je da dođemo do novih modela i pristupa saradnji pre svega sa bratskim gradovima, a postoji mogućnost i da lokalna samouprava u sklopu javnog zagovaranja regrutuje jednu osobu za saradnju sa civilnim sektorom koja bi bila koordinator evropskih projekata„ istakla je Stanka Parać.

UČESNICI SASTANKA:

1. Dr LÁSZLÓ GYIMESI, član skupštine, savetnik razvoja grada i međunarodne saradnje Grada Szegedina

2. JOZSEF KOZMA, savetnik grada za urbanizam i spoljne poslove

3. MELINDA NAGY KISERES, projekt koordinatorka u kancelariji za Lokalno ekonomski razvoj, grad Subotica

4. ALEKSANDAR T. LONČANSKI, kabinet gradonačelnika Subotice

5. KORNELIJA MILOSAVLJEVIĆ, član projektnog tima, finansijska služba grada Subotice

6. DANILO ČABRIĆ, kabinet gradonačelnika Subotice

7. SVETISLAV MILANKOVIĆ, zamenik direktora Gradskog muzeja Subotica

8. ANDÓCZI BALOGY ÉVA, PR Szegedinske biblioteke „Sömogyi könyvtár”

9. OLGA PERUŠIĆ, delegate Centra lokalne demokratije Subotica

10. GORTVA-KÓNYA MÓNIKA, predstavnica civilnog sektora Szegedin

11. STANKA PARAĆ DAMJANOVIĆ, direktor Centra lokalne demokratije Subotica

12. DUŠAN MARJANOVIĆ, predsednik hrvatske manjinske samouprave grada Segedina

13. MARIJA RÉM, učiteljica i prevodilac

14. STEVAN NIKOLIĆ, direktor Edukativnog centra Roma, Subotica

15. TIBOR RAJČIĆ, član hrvatske manjinske samouprave grada Segedina

16. EVA RAJČIĆ, član hrvatske manjinske samouprave grada Segedina

17. MESZAROS AGNES, član udruženja Dugonics Andras, Segedin

18. IVAN RAJČIĆ, član udruženja Dugonics Andras, Segedin

19. DEJANA BIBIĆ, voditelj EVS programa i omladinskih akcija Centra

20. VIKTOR RONJEC, Centar lokalne demokratije

21. SANJA VASIĆ, Centar lokalne demokratije

22. AGNES RIVET, Centar lokalne demokratije

23. GABRIELE KUŠTAN, Centar lokalne demokratije

24. GREGOIRE VIALLETON, Centar lokalne demokratije

25. LEJLA ŠANTIĆ, Centar lokalne demokratije

26. SRĐAN MATIĆ, Centar lokalne demokratije

 

{webgallery} PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA PARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKAPARTNERSKI SASTANAK ODRŽAN U SEGEDINU, MAĐARSKA {/webgallery}