01 Mar ČETVRTA GODINA MOŽE DA POČNE! rEGIONALNA MREŽA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU JE SPREMNA ZA NOVE AKTIVNOSTI

Predstavnici opština, predstavnici centara lokalne demokratije, ALDA Skoplje i LDA Albania sastali su se u Podgorici kako bi razgovarali o aktivnostima u četvrtoj godini “Regionalne platforme za učešće i dialog mladih”, kao i razgovora o daljem razvoju kao mreže i novih projekata koje zajednički implementiraju.

2018. je poslednja godina implementacije “Regionalne platforme za učešće i dialog mladih”, ali to nije kraj Regionalne mreže za lokalnu demokratiju. Nadolazeće aktivnosti imaju za cilj jačanje saradnje između LDA centara i opština i donošenje inovativnih načina pakse i promovisanja učešća građana na zapadnom Balkanu, posebno u pogledu mladih.

Završna godina projekta sastojaće se od regionalnog foruma, međunarodnog događaja za mlade, “Youth taking over day” u lokalnim opštinama i proslava dana mladih, pored kontinuiranog funkcionisanja regionalnih omladinskih savetodavnih grupa, tima omladinskih radnika, mladih dopisnika i info tačaka u uključenim opštinama.