11 Jul CLINK – Pregled aktivnosti

Na sledećem linku možete preuzeti sažeti pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta CLINK u periodu od 1. januara 2019 – 30. juna 2020 godine.

Download