THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA

14 May DAN EVROPE U SUBOTICI

7. maja 2010.

Svake godine počev od 9. maja 1985. godine obeležava se Dan Evrope, ove godine 2010 sa posebnim naglaskom obeležavanjem 60 godina od donošenja Schuman-ove  deklaracije. Na taj dan skoro svi veći gradovi Evrope organizuju brojne manifestacije u znak podrške ideji Evropskih integracija.

Centar lokalne demokratije u saradnji sa Gradskom upravom Subotice obeležava na trgu ovaj dan poslednjih šest godina. Cilje ove manifestacije je približavanje građanima kulturnu baštinu Evropskih zemalja kroz brojne promotivne informativne materijale, putem različitih aspekata koje sun a raspolaganju zemljama članicama. Ove godine manifestacija je održana 7. maja u sklopu projekta “Lokalne koalicije za EU integracije”, podržanog od strane Instituta za održive zajednice i USAID-a.

Obeležavanje Dana Evrope bilo je podržano doprinosom u promotivnim materijalima od strane ambasada: Austrije, Holandije, Belgije, Španije, Finske, Švedske, Danske, Nemačke, Poljske, Rumunije i Francuske, kao i dva konzulata R. Mađarske i R. Hrvatske u Subotici i Delegacije Evropske komisije u Srbiji.

Tokom dana građani su se informisali putem mnogobrojnih promotivnih brošura, proveravali su svoje znanje o Evropskoj uniji putem kviza, rešavali su puzzle institucija Evropske unije i učestvovali su u javnom zagovaranju o korištenju kapaciteta lokalne samouprave za apliciranje na Eu fondove. Osim ovoga, zainteresovani građani doprinosili su obeležavaju Dana Evrope ostavljajući svoje želje i zapažanja na ‘Drvu Evrope’. Radi zbližavanja sa budućim omladincima i deci, volonteri Centra lokalne demokratije Subotica delili su flajere o studiranju u Evropskoj uniji i mnoštvo balona.

Dan Evrope bio je nastavljen sa konferencijom EU poslovi na uspostavljanje regionalne i prekogranične saradnje u Subotici, održanoj u Gradskoj kući gde su govornici bili: Vincent Degert, ambasador  Delegacije EU komisije u Serbiji, Srđan Majstorović, zamenik direktora kancelarije za pridruživanje EU Vlade R. Srbije, i Sasa Vučinić, gradonačelnik  Subotice.

Obeležavanje se završilo prezentacijom civilnih organizacija koje promovišu evropske vrednosti, radi promocije njihovih iskustva i programa namenjenih mladima.

 

THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA