02 Jun Dani otvorenih vrata – razgovor sa građanima za doprinos razvoju Grada Subotice

Maj 2013.

U okviru Dana Evrope Gradska uprava Subotice u saradnji sa Centrom lokalne demokratije i u sklopu projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština organizovala je u centru Subotice Dane otvorenih vrata.

 

Tokom programa Centar lokalne demokratije predstavio je rad Resurnog centra koji je osnovan u cilju edukacije i objedinjavanja resursa nevladinih organizacija u Subotici na planu priprema i implementacije budućih projekata koji se planiraju u okviru ovog programa. Za izabrane dužnosnike grada Subotice ovo je bila prilika da predstave građanima svoj loklani doprinos u procesu integracije naše države Evropskoj uniji i unapredjenju lokalne samouprave, a bila je to i prilika za građane da se uključe u razgovor i ukažu na probleme koje oni uočavaju i da se uključe u proces njihovog rešavanja.

Evropska komisija predložila je da se 2013. godina proglasi „Evropskom godinom građana” kako bi obilježili 20. godišnjicu od osnivanja građanstva Evropske unije u okvirima Sporazuma iz Maastrichta. Učestvujući u Danima otvorenim vrata u Subotici i obilježavanju Dana Evrope poslata je poruka da su građani dobrodošli doprineti u razvoju svoje lokalne samouprave i biti njeni aktivni građani.

Više o projektu Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština možete pročitati na

www.lda-subotica.org/aktivnosti/snet-eu.html

 
Dani otvorenih vrata – razgovor sa građanima za doprinos razvoju Grada Subotice Dani otvorenih vrata – razgovor sa građanima za doprinos razvoju Grada Subotice Dani otvorenih vrata – razgovor sa građanima za doprinos razvoju Grada Subotice