Dani otvorenih vrata u Apatinu

17 Nov Dani otvorenih vrata u Apatinu

Novembar 2013

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU, održani su Otvoreni dani u Opštini Apatin, pod nazivom „Kako biti aktivan građanin”.

U periodu od 04-08 novembra 2013. građani Apatina su bili u mogućnosti u zgradi opštine, iskazati svoje mišljenje o uključenosti građana u svakodnevni život opštine i popunjavanjem upitnika dati predloge za unapređenje aktivnog građanstva kao i oblasti u kojima se oni kao pojedinci mogu angažovati.

Upitnici su se popunjavali u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.
Dani otvorenih vrata u Apatinu