03 Oct Dani otvorenih vrata u Baču

Septembar 2013.

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština u opštini Bač, aktivnog partnera na projektu, a u sklopu njihove manifestacije Dana evropske baštine (28.-29. septembra) promovisani su Dani otvorenih vrata pod nazivom „Kako biti aktivan građanin”.

Prilika je to za sve građane da daju svoje mišljenje i osvrt o napredku i razvoju svoje opštine i izraze svoj stav putem anketnih upitnika s ciljem slanja poruke o tome u koja se područja rešavanja lokalnih potreba oni pojedinačno žele uključiti i tako unaprediti kvalitet života na lokalnom nivou.
Dani otvorenih vrata u Baču“