Dani otvorenih vrata u Indjiji

20 Dec Dani otvorenih vrata u Indjiji

Novembar 2013

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU, održani su Otvoreni dani u Opštini Inđija, pod nazivom „Kako biti aktivan građanin”.

U periodu od 18-22 novembra 2013. građani Inđije su imali priliku u zgradi opštine, popuniti upitnike o uključenosti građana u lokalnoj zajednici i time dati konkretne predloge za unapređenje aktivnog građanstva i navesti oblasti u kojima se oni kao pojedinci mogu više angažovati.

 

Dani otvorenih vrata u Indjiji