23 Mar Drugi Regionalni omladinski forum u Mostaru, od 16. – 18. novembra 2016.

Drugi Regionalni omladinski formum održan je od 15. do 18. novembra u Mostaru (BiH). Ove godine Forim je okupio preko 80 učesnika, mladih, predstavnika omladinskih grupa, lokalnih samouprava, OCD i mreža OCD  sa Zapadnog Balkana.

Glavna tema trodnevnog događaja, koji se sastojao iz tematskih interaktivnih debata, interkulturalnih radionica, i posete Parlamentu Bosne i Hercegovine bila je “Ka kulturi regionalnog dijaloga i participacije mladih na Balkanu: Promocija omladinske mobilnosti kao osnova za mir, stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana”.

Organizovana su tri interaktivna tematska panela uz učešće institucionalnih govornika, eksperata, omladinskih radnika, pedstavnika OCD u okviru konferencije, 16. novebra u Gradskoj kući Grada Mostara, uključujući sledeće teme:
– Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu: sadašnji izazovi i buduće perspektive;
-Uloga civilnog društva u podsticanju mobilnosti mladih u regionu Zapadnog Balkana;
– Omladinske politike za unapređenje regionalne mobilnosti i perspektive EU integracija.

Omladinska grupa je takođe imala priliku za studijsku posetu “Kultura sećanja” kao i posetu Parlamentu Bosne i Hercegovine  u Sarajevu. Forum je organizovala ALDA i 8 Agencija/Centara loklane demokratije u okviru projekta  “Regionalna platforma učešće i dijalog mladih Balkana” finansiranog od strane EU i programa Decentralizovane saradnje Francuska-Balkan i Ministarstva spoljnih poslova Francuske.