07 Oct EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Knjaževac

Omladinski EU Info kutak : EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Knjaževac

U okviru aktivnosti Photo Walkers – poseta mladih projektima finansiranim kroz IPA programe prekogranične saradnje, 01. oktobra, grupa mladih je posetila Zavičajni muzej Knjaževac – Arheo-etno park Ravnu i upoznali se sa rezultatima projekta ”Veni, Vino, Vici”.Projekat ”Veni, Vino, Vici” podržan je od strane EU kroz program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Projekat je trajao godinu dana a njegova ukupna vrednost bila je 121.605,95 EUR.
Vodeći partner na projektu bio je Zavičajni muzej Knjaževac a ostali partneri bili su Regionalna privredna komora Vidin (BG) i Regionalni centar za održivi razvoj i preduzetništvo ”Timok” iz Zaječara.  Opšti cilj projekta bio je zajednički razvoj i promocija prekograničnog turizma Srbija-Bugarska.
Neki od najvažnijih postignutih rezultata ovog projekta su:
– Uspostavljen je zajednički prekogranični turistički vinski put,
– Opremljen je i otvoren Muzej vina u Ravni u kome turisti mogu da saznaju nešto o istoriji proizvodnje vina u ovim krajevima,
– Muzej vina ima opremljenu konferencijsku salu u kojoj se organizuju skupovi, programi obuke i degustacije,
– Formiran je info-centar sa suvenirniciom i kafeterijom,
– Muzej vina postao je deo regionalne prekogranične vinske rute “Soul of the Balkans”,
– Zavičajni muzej Knjaževac uključen je u zvaničnu Vinsku rutu Srbije,
– Povećan je broj turističkih poseta, uključeni su lokalni partneri kao proizvođači suvenira, kroz prodaju domaćih proizvoda – vina i rakija, zanatskih proizvoda.

Mladi su uz neformalni razgovor sa menadžerima EU projekata saznali više o konkretnim rezulatima prekograničnih projekata realizovanih u njihovoj lokalnoj zajednici, kao i se znanjima potrebnim za pripremu i upravljanje projektnim ciklusima.

Projekat realizuju LDA Subotica i LDA Knjaževac, uz finansijsku podršku Kancelarije za EU integracije Vlade Srbije.