07 Dec EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Ruma

U okviru projekta Omladinski EU info kutak, u Rumi je u utorak 18. oktobra u saradnji sa Opštinom Ruma, realizovana aktivnost “EU prekogranični projekti u mojoj opštini”.

Mladi su imali prilike da se upoznaju sa rezultatima projekta Agri-conto-clean – Doprinos poljoprivrede čistom okruženju i zdravoj hrani, finansiranom kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
Projekat je realizovala Poljoprivredna škola“Stevan petrović-Brile“ iz Rume sa Poljoprivrednim fakultetom iz Osjeka, u partnerstvu sa Poljoprivredni fakultetom Novi Sad, Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Hrvatskom agencijom za hranu.

Glavni cilj projekta bio je povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju životne sredine i izgradnja sistema poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda.
Kao najznačajniji rezlutati izdvajaju se: izbor pilot farmi i utvrđivanje trenutnog proizvodnog sistema, analiza opterećenja životne sredine poljoprivrednom proizvodnjom na pilot farmama kreiranje i održavanje kompjuterskog sistema s bazom podataka za sve proizvodne površine pilot farmi; objavljivanje edukativnih materijala, organizacija radionica namenjenih poljoprivrednim proizvođačima sa pilot farmi.

Period realizacije projekta bio je od 2013-2015 godine, dok je ukupni budžet sa srpske strane iznosio 203.568,22 €