07 Dec EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Sokobanja

U okviru aktivnosti Photowalkers –  Eu prekogranični projekti u mojoj opštini, grupa srednjoškolaca je 10. oktobra posetila Sokobanju.

Mladi su imali prilike da čuju iskustva opštine Sokobanja u realizaciji projekata finansiranim od strane EU, a posebno o dva projekta koje je ova opština realizovala u partnerstvu sa bugarskom opštinom Rila kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija:
1. Projekat ”Tehnička dokumentacija Sokobanja – Rila”, ukupne vrednosti 67.143 evra, kroz koji je izrađena tehnička dokumentacija koja je bila preduslov za dalju realizaciju infrastrukturnih projekata koji doprinose socijalnom i ekonomskom razvoju partnerskih prekograničnih opština, Sokobanje i Rile.
2. Projekat ”Unapređenje sportske infrastrukture u pograničnom regionu -Opštine Sokobanja i Rila”, ukupne vrednosti 831.539 evra, kroz koji je unapređena sportska infrastruktura o ove dve opštine, a sve sa ciljem promovisanja razvoja omladinskog sporta, zdravog načina života i povećanja turističkih potencijala. U okviru ovog projekta na lokaciji Podina u Sokobanji izgrađeni su pomoćni travnati teren, tri povezana travnata terena za mlađe kategorije sportista, mini pitch teren sa veštačkom travom, visoke ograde oko terena sa kapijama, sistem za zalivanje terena i rezervoarski sistem za održivo snabdevanje vodom pomenutog zalivnog sistema.
Predstavnici opštine Sokobanja su mladima predstavili svoja iskustva i projekte na veoma zanimljiv i pristupačan način i podelili korisne savete.