07 Dec EU prekogranicni projekti u mojoj opstini – Totovo selo

U okviru projekta Omladinski EU info kutak, u Totovom selu je u petak 21. oktobra, u saradnji sa Opštinom Kanjiža, realizovana aktivnost “EU prekogranični projekti u mojoj opštini”.

Grupa mladih iz Kanjiže je imala prilike da se upozna sa rezultatima projekta: Razvoj i promocija seoskog turizma u nerazvijenim pograničnim regionima Rumunije i Srbije, finansiranom kroz IPA prekogranični program Rumunija-Srbija.

Glavni cilj projekta bio je razvoj i promocija seoskog turizma kroz korišćenje lokalnih resursa. U cilju promocije seoskog turizma u mikroregijama Traian Vuia u Rumuniji i Kanjiži (Srbija), organizovan je veliki broj aktivnosti, od osnivanja Resurs centra, izrade Razvojne strategije za ruralni turizam, kreieranja prmotivnih i informativnih turističkih materijala do različitih obuka.

Kako su seoski i kulturni turizam u velikoj meri viđeni kao područja sa potencijalom za razvoj za nedovoljno razvijenu pograničnu regiju Srbija – Rumunija, projekat je sistematski pristupio razvoju turizma zasnovanom na širokom partnerstvu koje je uključivalo opštine sa obe strane granice.
Projekat je prepoznat kao primer dobre prakse u domenu održivosti pošto je kancelarija za turističke informacije uspostavljena u sklopu projekta nastavila da se finansira iz budžeta opštinske uprave.
Period realizacije projekta: 2007-2009
Vrednost projekta: 71.100 evra