07 Dec EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Zaječar

Na lokalitetu Felix Romuliana, 15.10. je grupa mladih imala prilike da vidi neke od rezultata prekograničnih projekata u kojima je učestvovao Narodni muzej Zaječar i/ili Opština Zaječar.

  1. Projekat ’’HERA – Održivo upravljanje turizmom u okviru jadranskog nasleđa’’, realizovan je u periodu 2013-2016 a finansiran je od strane EU kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. U projektu HERA ušestvovali su, pored Narodnog Muzeja u Zaječaru, partneri iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Grčke. Ukupna vrednost projekta bila je 8.842.600 evra, od čega su srеdstva od blizu 600.000 еvra uložena otvaranje i opremanje multimedijalnog centra za posetioce na lokalitetu Romulijana čime je intеrprеtacija kulturnog naslеđa na ovom lokalitetu podignuta na najsavrеmеniji tеhnološki nivo.

Projekat je za cilj imao razvijanje zajedničke prekogranične platforme za održivi turizam, promovisanje jadranskog basena kao jedinstvene destinacije kulturnog turizma i povećanje uključenosti lokalnih zajednica u promociju i vrednovanje kulturne baštine koja postoji na njihovim teritorijama. Najvažniji rezultati projekta „Hera“ su: Razvoj 12 kulturnih ruta i turističkih paketa u cilju produženja i turističke sezone i unapredjenja ekološkog turizma; Sprovodjenje međunarodne kampanje za podizanje svesti različitih ciljnih grupa (kulturno-turističkih operatora, pružalaca usluga u turizmu…) u cilju boljeg razumevanja pojma kulturni turizam i njegovog doprinosa privredi odredjenog područja; Osnivanje devet centara za posetioce sa virtuelnim prezentacijama kulturnih ruta; Stvaranje zaštitnog znaka Hera – Jadranske institucionalne mreže u cilju standardizovanja lokaliteta kulturne baštine i unapredjenja ruta održivog turizma na teritorijama koje su učestvoivale u ovom projektu.

  1. Projekat ‘’INFOTOURPROD – Nove informacione tehnologije I turistički proizvodi za razvoj prekograničnog turizma’’, realizovan je u periodu 2013-2014 a finansiran kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Ukupna vrednost granta EU za ovaj projekat iznosila je 151.254 evra. Vodeći partner na projektu bila je Privredna komora Vidina.

Kroz ovaj projekat je podstaknuta regionalna saradnja na polju turizma u prekograničnom području uz granicu Srbija-Bugarska, tačnije na teritorijama vidinskog, borskog i zaječarskog okruga.
Najvažniji rezultati projekta bili su: obrađeno 25 turističkih lokacija u Bugarskoj (Vidinski okrug) i 25 turističkih lokacija u Srbiji (Borski i Zaječarski okrug); Razvijen trojezični (srpski/bugarski/engleski) turistički informacioni sofver paket za 12 info kioska sa informacijama o turističkim lokacijama, fotografijama, rutama i 4 projektna filma; Razijena 3 nova turistička proizvoda: ‘’Putevima Rimljana’’, ‘’Ukus Zapadnog balkana’’, ‘’Lepota prirode’’; Nabavka I instaliranje 12 info kioska; Organizovanje 3 tematska sastanka za razmenu iskustava radnika u turizmu i kulturi iz Srbije i Bugarske; Organizovanje petodnevne prekogranične demo ture za turističke operatere.