29 Jul Evropski gradovi interkulturalnosti – demokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicama

Zajednički program Saveta Evrope i Evropske komisije
Strazbur, 2 mart 2009.

Sastanak gradskih koordinatora uključenih u pilot projekat
Drugi sastanak koordinatora okupio je više od 30 učesnika it gradova uključenih u pilot projekat, eksperata Saveta Evrope kao i predstavnika nevladinih organizacija. Prisutna je bila i ekipa novinara YU Eco Televizije, Subotica, koja je snimala skup, intervjuisala veći broj učesnika u cilju pripreme serijala pod nazivom Evropske in naše teme“, zajedničkog projekta sa Agencijom lokalne demokratije Subotica, uz podršku Fonda za neprofitni sektor Vojvodine.

U uvodnim napomenama, Phil Wood, ekspert Saveta Evrope ukazao je na moguće pristupe i metodologiju uspostavljanja indikatora za procenu efikasnosti politika koje se sprovode na nivou lokalnih samouprava. Zajednički indikatori koji su definisani u pripremi ovog projekta trebalo bi da olakšaju komunikaciju ciljeva lokalnih politika na nacionalnom ali i na međunarodnom planu. Pitanje je kakve mehanizme i institucije imaju na raspolaganju lokalne samouprave u cilju efikasne primene lokalnih politika, odnosno kakva je njihova vizija upravljanja različitostima.

Programske aktivnosti u 2009 obuhvataju:

  1. Studijske posete
  2. Tematske skupove u gradovima: Tilburg, Lion, Sevilja
  3. Planinare lokalne aktivnosti u gradovima

Subotica: novinarska radionica za predstavnike lokalnih medija, prilozi YU Eco Televizije u okviru projekta „Evropske i naše teme“ u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije i uz podršku Fonda za razvoj neprofitnog sektora,  organizacija pozorišnog festivala uz mogućnost učešća pozorišta iz gradova uključenih u program,

Reggio Emilia: I pored predstojećih lokalnih izbora, organizuju niz programa, uključujući:
21 mart – Dan borbe protiv rasizma, otvaranje Centra za antidiskriminaciju, uz učešće 5 školskih centara.
19-21 april – Mondoinpiazza – javna debata o globalnoj ekonomskoj krizi i njenim efektima na lokalnom planu, položaj radnika migranata u uslovima recesije.
Lokalne zajednice promovišu interkulturalnost  – dani dobrih suseda od 10-14 juna.

Oslo – radi na razvijanju standarda i indikatora na planu borbe protiv diskriminacije i unapređenje interkulturalnog dijaloga i tolerancije. Program pod nazivom OXLO podrazumeva osnivanje institucija i agencija sa zadatkom da promovišu javni diskurs i unapređuju svest građana. Posebnu ulogu u tome imaće nevladine organizacije.

Neuchâtel – 21 marta volonterski program u okviru kojeg će biti objavljen Građanska povelja o toleranciji na više jezika
Od maja do oktobra 2009.,  kontinuirana kampanja u organizaciji omladinskih grupa na temu moj grad i moji sugrađani, promocija suživota i tolerancije među mladima.

Melitopol – uspostavljanje gradskog websajta o interkulturalnosti uz organizaciju javnih kampanja – organizovanje seminara uz učešće lokalnih političara i građana.
Tokom maja meseca – Festival folklora
Studijska poseta gradova interkulturalnosti u Melitopol  – 10 -12 Jun,

Lublin:
Aktivnosti podrazumevaju afirmaciju multikulturalnosti kroz zajedničko predstavljanje kulturnog nasleđa svih etničkih zajednica u gradu tokom programa koji organizuju od 28-31 maja.
Veći broj projekata realizuju nevladine organizacije, pri čemu je njihov sadržaj raznorodan – od podrške izbeglicama, pružanja socijalne podrške u okviru programa lokalne integracije. Lokalni mediji aktivno sarađuju na realizaciji programa.
Projekat namenjen osnaživanju Romske zajednice ostvaruje se po modelu kakav već postoji u drugim sredinama – kroz edukaciju I socijalnu podršku.

Neukölln – Berlin priprema se da bude domaćin studijske posete predstavnika gradova uključenih u projekat. Ovogodišnji Karneval kulture sadrži i poseban program koji će okupiti 100 mladih ljudi koji će zajednički pripremiti projekat pod nazivom – moj grad – grad interkulturalnosti. Njime će se predstaviti u okviru programa kulture uz odgovarajuću medijsku promociju.
Delegacija Nojkelna boraviće u studijskoj poseti Tilburgu i Roterdamu, u cilju razmene iskustava u oblasti suzbijanja maloletničke delinkvencije i bezbednosti mladih u različitim gradskim četvrtima.
Lokalna samouprava planira da ove godine usvoji strategiju na bazi politike integracije i uključivanja migranata mlađe generacije u društveni život zajednice.

Tilburg
– Pored tradicionalnog festivala koji se svake godine organizuje 8 marta, svakog meseca organizuju javne debate o stanju inter-etničkih odnosa u gradu, na osnovu kojih razvijaju lokalnu strategiju interkulturalnosti. Tilburg ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju sa gradovima iz zemalja iz kojih potiču migranti i doseljenici u Holandiju. Tokom aprila biće domaćini studijske posete I tematskog seminara za predstavnike gradova uključenih u program.

Demokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicamaDemokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicamaDemokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicamaDemokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicamaDemokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicama