16 Sep EVS u Akciji

Oktobar 2010

Projekt “EVS u Akciji!” je pokrenut od strane Centra za lokalnu demokratiju, Subotica koja ima za glavnu aktivnost 6 dana treninga, okoji će se održati u Subotici, za 25 učesnika u sklopu Mladi u Akciji programa Evropske komisije. Zemlje uključene kao partneri su: Norveška, Makedonija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Finska, Crna Gora, Francuska i Srbija.

Trening će se održati u Subotici, od 15 do 22 oktobra, 2010 godine.

Trening je o ličnim, socijalnim i profesionalnom razvoju EVS volontera i prepoznavanje procesa učenja unutar EVS projekta pomoću Youthpass.

Ideja projekta nastala je nakon uspostavljanja partnerstva (Tačka 3.1, Mladi u Akciji) na seminaru u Finskoj, između zemalja EU i zemalja jugoistočne Europe u aprilu 2009, Kokkola, Finska.

Opšti cilj treninga je osposobljavanje EVS  mentora, tutora, organizacija koje šalju, EVS promotora  za podizanje svesti i razumevanje o aspektima kvaliteta EVS projekta u skladu s predlozima programa Mladi u akciji.

Saznaj više o EVS-u.

 

Dejana Bibić

EVS koordinator omadinskih akcija