30 Sep Exit festival

EXIT festival je najveći muzički festival na području jugoistočne Evrope. Exit se organizuje na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu od 2001. godine. Sem sto je najveći muzički festival u Jogoistočnoj Evropi, EXIT ima veliki uticaj na društvo.


EXIT u partnerstvu sa Građandkim paktom za Jugoistočnu Evropu je uspostavio već tradicionalni građanski/društveni program koji uključuje veliki broj organizacija civilnog društva iz Jugoistočne Evrope, ali i celog sveta. Takođe tokom proteklih godina održan je veliki broj okruglih stolova sa različitim temama gde su učestvovali predstavnici EU, regionalnih vlada, lokalnih uprava i civilnog društva.

Oko 80 NVO, glavni akteri EXIT-ovog društvenog programain, koji dolaze iz Srbije i Jugoistočne Evrope (NVO su prednohno pirane na konkursu), imaju priliku da predstave svoj rad na tri lokacije festivala. Većina organizacija je smeštena na takozvanom  NVO stejdžu Place to MOVE!, koji ima tradicionalnu ulogu kao sajam NVO organizacija.

Predstavljanje organizacija civilnog društva koje se kroz kulturu bave društvenim aktivizmom dešava na AGORA stejdžu, a prostor je imao i centralnu binu na kojoj se odvija program povezan sa “društvenom” pričom festivala. AGORA program je planiran kao nastavak osnovnih prioriteta EXIT-ove društvene kampanje u formi debata, okruglih stolova, prezentacije knjiga, performansima, filmsih i video umetničkim projekcijama, koncertima.

Organizatori panela:

Egzit ili Eksit (službeno: EXIT)
je letnji muzički festival koji se održava jednom godišnje na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, počevši od 2000. godine, i obično traje četiri dana. Za kratko vreme je izrastao u veliki i priznati muzički festival i danas je poznat širom Evrope. Za to je delimično zaslužno i okruženje u kome se Egzit održava – živopisna tvrđava iz 18. veka koja se nalazi na uzvišenju iznad Dunava.

Festival je pokrenula grupa studenata Univerziteta u Novom Sadu, kao pokušaj da mladima Srbije pruže neko dešavanje i pokrene kulturu i zabavu Novog Sada sa mrtve tačke, tj. neku vrstu „izlaza” (engl. exit) iz ionako loše situacije koja je u to vreme vladala u zemlji. i pored finansijskih i drugih problema koji su ga pratili, festival je istrajao i razvio se u ono što danas predstavlja. U početku je organizovan preko Studentske unije Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Novom Sadu, da bi se kasnije u organizaciju uključilo i više nevladinih organizacija i komercijalnih firmi.

Egzit je u novembru 2007. godine u Londonu izabran za najbolji muzički festival u Evropi na ceremoniji „Festivalske nagrade Ujedinjenog Kraljevstva” (engl. UK Festival Awards) u saradnji sa „Yourope”, evropskom asocijacijom 40 najvećih muzičkih festivala u Evropi. Ova nagrada je prvi put dodeljena 2007. godine.

Asocijacija Agencija za loklanu demokratiju (ALDA)
je međunarodna nevladina organizacija osnovana 1999 kao inicijativa Kongresa Evropskog Saveta lokalnih i regionalnih organa vlasti, u cilju koordiniranja mreže Agencija za lokalnu demokratiju (LDAs) na Zapadnom Balkanu i Južnom Kavkazu, koja postoji od 1993.

LDAs su lokalne nevladine organizacije koje neguju vrednosti kao što su ljudska prava i lokalna demokratija.

Razne dosatne aktivnosti ubrzano su dodeljene misiji ALDA, te one danas uključuju sledeće:

 • Jačanje EU integracija u raznim geografskim sferama uključujući Balkan i Kavkaz;
 • Aktivno učešće građanstva i građana;
 • Negovanje jednakih mogućnosti za sve i politika mladih;
 • Održivi ekonomski razvoj;
 • Decentralizovana i multilateralna saradnja: saradnja između lokalne vlasti, domaćih i međunarodnih partnera;
 • Negovanje partnerstva: partneri razmenjuju primere najbolje prakse i kreiraju zajedničke projekte  radi postizanja zajedničke koristi.
 • Tehnička pomoć i trening za lokalne vlasti, udruženja i NVO (izgradnja kapaciteta)

Građanski pakt za jugoistočnu Evropu
je nevladina i neprofitna organizacija koja podržava mrežu nevladinih organizacija i opština iz svih zemalja regiona. Osnovan iz uverenja da umrežavanjem nevladinih organizacija i lokalnih uprava gradjani mogu efikasnije postaviti mnoga pitanja važna za društvo i pokrenuti njihovo rešavanje, Gradjanski pakt za Jugoistočnu Evropu teži uspostavljanju vrednosti gradjanskog društva u regionu i samim tim uspostavljanju trajne stabilnosti, demokratije i mira.

Građanski pakt za Jugoistočnu Evropu je osnovan 2000. godine kao odgovor na formiranje Pakta za stabilnost JIE. Namera osnivača je bila da izgradnju stabilnosti i demokratije u regionu podrži i prekograničnom saradnjom na nivou lokalne zajednice.

Organizovane u regionalnu mrežu, NVO i lokalne uprave su u mogućnosti da o “velikim” problemima koji tište region govore vladama i medjunarodnoj zajednici iz ugla običnih gradjana.

Građanski pakt je tokom 9 godina postojanja stvorio oko sebe širok krug partnera i saradnika iz regiona i Evrope. Strateški je partner festivala EXIT i koordinator društvene kampanje festivala.

Programski ciljevi organizacije:

 • Aktivna regionalna i prekogranična saradnja na Zapadnom Balkanu/Jugoistočnoj Evropi u kontekstu evropskih integracija
 • Veća povezanost sa NVO i opštinama iz država članica EU
 • Monitoring rada vlasti
 • Lobiranje
 • Stvaranje pozitivne atmosfere za evropske integracione procese