29 Jul Gradovi interkulturalnosti: usvajanje lokalnih strategija

Septembar 2008

Gradovi interkulturalnosti – upravljanje i politika u interkulturalnim opštinama
Zajedničke akcije Saveta Evrope SE i Evropske komisije EK


Fil Vud, SE ekspert za program Interkulturalni gradovi, posetio je Suboticu radi uspostavljanja kontakata sa novim rukovodstvom lokalne vlasti i sagledavanja polja saradnje u kojima bi grad Subotica mogao uzeti ulogu domaćina. Subotica će biti uključena u dobro interkulturalno upravljanje i u medijaciju.

Na ovoj stranici našeg sajta možete naći više informacija o samom projektu, cilju projekta, raspoloživost fondova za istraživanje i pregled tekućeg delovanja.

Phil Wood visiting LDA office Phil Wood visiting LDA office