18 Jul INFO DESK

Konkurs za ustanove i pojedince koji se bave kulturom

Švajcarski program za kulturu podržava razmenu i saradnju unutar zemlje kao i među zemljama obuhvaćenim Programom. Saradnja sa zemljama koje su ranije bile uključene u Program: Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska takođe može biti podržana. Saradnja sa drugim zemljama zapadne i istočne Evrope i vanevropskim zemljama može se samo izuzetno razmatrati ukoliko je u pitanju događaj od izuzetnog značaja.
Umetnici i kulturni radnici mogu konkurisati za finansijsku podršku kao pojedinci i kao grupe/organizacije, neformalne i formalne, NVO i ustanove kulture. Projekat (program, aktivnost itd.) može biti uzet u razmatranje ukoliko ispunjava sledeće uslove:

  • Predlog projekta podnet je na standardnom Prijavnom obrascu za mal akcije:
  • Projektna dokumentacija je potpuna;
  • Projekat odgovara regionalnim i/ili nacionalnim prioritetima Švajcarskog programa za kulturu;
  • Projekat odgovara kriterijumima Programa (videti u nastavku);
  • Predlog projekta je podnet na vreme u skladu sa rokovima (videti Vesti);
  • Podrška koja se traži od Programa ne prelazi 10’000 švajcarskih franaka.

Za detaljnije informacije pogledat:i http://www.phbelgrade.org/

 

Youth in action

New version of the Youth in Action Programme Guide
A new version of the Programme Guide will be valid as of 1 January 2008, which will replace the current version.
The Programme Guide is a tool for anybody who would like to participate in the Youth in Action Programme. It includes the necessary information about the priorities, actions and main features of the Programme as well as the criteria and conditions on how to participate.
Anybody willing to submit an application for funding is invited to read it carefully in order to understand the Programme’s objectives and criteria, and to identify the types of projects that can be supported by the Programme.
The new version is currently available in English only. Translations into all other official languages are being preapared and will be published on this website as soon as they are ready.

Informacije na: http://www.soseurope.org/