05 Nov Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije

Oktobar 2013
Projekat „Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština – SNET.EU” je ovog puta okupio učesnike iz dvanaest projektnih opština i gradova iz Hrvatske i Srbije u Opštini Drenovci, Hrvatska, gde su prisutni na projektnoj aktivnosti „Na kafu sa susedom” uz stručna izlaganja i razgovore uz kavu razmenjivali iskustva o pisanju i sprovođenju EU projekata.

Drenovci su 25. oktobra bili mesto okupljanja predstavnika lokalnih samouprava, udruženja, preduzetnika i svih onih koji se bave EU projektima ili koje zanima njihovo pisanje i implementacija istih. Na ovoj petoj u nizu „Kafa sa susedom” predstavljena je Opština Drenovci i različiti primeri dobre prakse prekogranične saradnje.

Mendžer projekta Branka Paškuljević Turniški otvorila je skup i ukratko predstavila program aktivnosti, a prisutnima se u ime domaćina obratio načelnik Opštine Drenovci, Jakša Šestić, koji je naglasio da je važan cilj opštine učiniti sve što je moguće da bi se povećao kvalitet života na području opštine i da bi mladi ljudi ostali na tim prostorima. Upravo zbog toga, rekao je Šestić, Drenovci se nastoje umrežavati, povezivati i sarađivati sa drugim gradovima i opštinama, kako iz Hrvatske tako i iz inostranstva. Ana Cvitković Komesarović, direktorka Lokalne razvojne agencije „Vjeverica”, predstavila je opštinu i njene strateške ciljeve, sprovedene i planirane projekte, naglasivši da su Drenovci „srce Cvelferije”, privredno i kulturno središte tog područja bogate kulturne i istorijske tradicije. Takođe, je istakla da su Drenovci prva opština u Vukovarsko-sremskoj županiji u kojoj je osnovana razvojna agencija te ujedno i prva opština sa opštinskom bibliotekom o čijem je radu i aktivnostima nešto više rekao director Goran Pavlović.

Andrija Matić iz udruženja „Duhovno hrašće” predstavio je udruženje i projekat „Život i delo Stjepana Adžića (1730-1789)” kojem je cilj, kako je rekao, valorizovati Adžićev život i delo. Tihomir Marojević iz Gradske biblioteke i čitaonice Vinkovci predstavio je projekat prekogranične saradnje IPA Hrvatska-Srbija 2007-2013 pod nazivom „Knjižnice za novo doba” kojem je cilj doprinos kulturnoj, socijalnoj, ekonomskoj i digitalnoj inkluziji lokalnih zajednica, kroz jačanje interkulturalnog dijaloga, međugeneracijske solidarnosti i odvijanje prekogranične saradnje. I konačno, središnje stručno izlaganje ovog susreta u Drenovcima upriličio je Tomislav Barbarić iz Centra za poduzetništvo, Osijek, koji je predstavio projekat prekogranične saradnje „Tradicija za budućnost” usmeren na podsticanje ekološke proizvodnje i ruralnog turizma.

Nakon stručnih izlaganja učesnici su kroz raspravu postavljalji pitanja o pojedinim specifičnostima EU projekata, ukazivali na probleme na koje su u svojoj praksi naišli te izneli rešenja do kojih su pri tome došli.

Sledeća „Kafa sa susedom” najavljena je za 30. oktobar u opštini Apatin, Srbija.

Više o projektu „Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština” možete pratiti na www.lda-osijek.hr

 

{webgallery} Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ Ispijena je peta po redu kafa u srcu Cvelferije “ {/webgallery}