05 Jul IZVEŠTAJ O REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

U sklopu aktivnosti Vojvođanske inicijative za EU, 27. juna smo ugostili Vladimira Mihajlovića iz Centra za Evropske Politike koji je predstavio SIGMA izveštaj o reformi javne uprave u Srbiji.

Program SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) je zajednička inicijativa organizacije OECD i Evropske unije (EU), koju u najvećoj meri finansira EU. SIGMA u saradnji sa zemljama partnerima radi na jačanju sistema javnog upravljanja i kapaciteta javne uprave 25 godina.

Na seminaru su predstavljeni i rezultati WeBER monitoringa u Srbiji. WeBER je trogodišnji projekat finansijski podržan od strane EU, sufinansiran od Kraljevina Holandija (decembar 2015 –decembar  2018). Cilj projekta je povećati značaj, učešće i kapacitete OCD i medija na Zapadnom Balkanu da zagovaraju za sprovođenje RJU i utiču na kreiranje reforme.

Vojvođanska inicijativa za EU (http://www.vieu.org.rs) je mreža organizacija civilnog društva koja je osnovana 9. marta 2016. godine i čiji je član LDA Subotica. Vojvođanska inicijativa za EU osnovana je u cilju unapređenog učešća javnosti i građana u reformskim procesima usmerenih ka pridruživanju Republike Srbije Evropskoj uniji. VIEU broji preko 30 nevladinih organizacija, a broj zainteresovanih organizacija za članstvo u ovoj mreži se kontinuirano povećava imajući u vidu potrebu veće uključenosti civilnog sektora u proces javnog konsultovanja u pripremi, izradi i realizaciji akcionih planova za pregovaračka poglavlja.