28 Apr Javni poziv – Lokalne inicijative mladih 2018

 

Poziva neformale grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice da podnesu svoje projektne predloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprineti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih loklanih zajednica, posebno u procesima javnih politika i donošenja odluka;
  • Povećanju pristupa mladih sa smanjenim mogućnostima u lokalnim aktivnostima koje promovišu učešće mladih;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanju učešća mladih;
  • Promocija EU standarda za aktivno građanstvo u pravcu ostvarivanja jednakosti, tolerancije i bogadstva različitosti.

Za sva dodatna pitanja obratite se na e-mail adresu: ldasubotica@aldaintranet.org

Rok za podnošenje projektnih predloga je: 11.06.2018. godine u 17h

Poziv za podnošenje predloga projekata, aplikacioni formular, kao i smernice poziva možete preuzeti OVDE.