05 Mar Javni poziv za eksperta(e)

Mart 2016

Javni poziv za eksperta(e) – Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana
U cilju realizacije projekta Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue, raspisuje se javni poziv za eksperta za dizajn i sprovođenje komparativne analize.

Svrha ove aktivnosti je da organizacijama uključenim u projekat pruži podršku u implementaciji regionalnog istraživanja na temu mobilnosti mladih u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije – Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju, kroz Program podrške civilnom društvu.

Za više detalja ovde preuzmite zvanični dokument.

javni poziv slika