09 Jan Javni poziv – Za izbor dva saradnika za rad sa mladima na lokalnom i regionalnom nivou

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana – Balkan regional platform for youth participation and dialogue, koji finansira Evropska unija (Direktorat za proširenje),  kroz program Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations, Centar lokalne demokratije – LDA Subotica raspisuje:

Javni poziv

Za izbor dva saradnika za rad sa mladima na lokalnom i regionalnom nivou

download