Kafa sa susedom u Opštini Indjija

19 Dec Kafa sa susedom u Opštini Indjija

Novembar 2013

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU, u opštini Inđija održana je projekta aktivnost Na kafu sa susedom , kojoj je cilj povezati različite učesnike iz Srbije i Hrvatske, i pružiti mogućnost za uspostavljanje partnerstva i stvoriti uslove za buduću saradnju.
Prisutni su imali priliku upoznati se sa potencijalima opštine Inđija, steći uvid u primere dobre prakse i konkretne projekte sprovedene u opštini.

Na početku programa, predsednik opštine Petar Filipović, je uz pozdravni govor, takođe predstavio opštinu uz najveći osvrt na privredu, investicije i infrastrukturu, gde je istakao Inđiju kao opštinu sa najefikasnijom administracijom u regionu sa veoma razvijenim industrijskim zonama i visokom poslovnom aktivnošću. Direktor Turističke organizacije, Boris Paško je prikazao turističe potencijale opštine naglasivši reku Dunav, očuvanu tradiciju, brojne manifestacije i gastronomiju kraja kao glavne adute koje mogu privući turiste.
Nakon pauze, gde su učesnici uz kafu, mogli razmeniti nove ideje i iskustva, predstavljeni su projekti eEnviPer – Sistem elektronske uprave za izdavanje “ekoloških dozvola” i iScope – Interoperabilni servisi “pametnog grada” je učesnicima približio Dragutin Protić, projekti koordinator, gde je istakao da je iScope pilot projekat koji se pored  devet gradova u Evropi, realizuje i u Inđiji.
Na kraju programa je Aleksandar Dragin iz Kancelarije za mlade, predstavio organizaciju i njene najvažnije aktivnosti, dok je Mirjana Hemun iz udruženja Banstolka, prikazala svoje seosko turističko domaćinstvo, aktivnosti i domaće proizvode koje proizvode.
Sledeće okupljanje na Kafi sa susedom će biti organizovano u Nijemcima, Hrvatska.

 

Kafa sa susedom u Opštini Indjija Kafa sa susedom u Opštini IndjijaKafa sa susedom u Opštini IndjijaKafa sa susedom u Opštini IndjijaKafa sa susedom u Opštini IndjijaKafa sa susedom u Opštini IndjijaKafa sa susedom u Opštini Indjija