MOSTAR

Agencija lokalne demokracije u Mostaru je osnovana 2004. godine u okviru Programa Agencije lokalne demokracije iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope koje ima za cilj promicati demokratski proces i poštivanje ljudskih prava na zapadnom Balkanu. LDA Mostar radi uz podršku lokalne demokratije i...

Regional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - Osijek
O PROJEKTU

Regional partnership for intercultural exchange - Regionalna partnerstvo za interkulturne gradove Kakav je to projekt? Krenimo analizu od naziva: Regionalna: Projekt je regionalan, jer je delovanje u saradnji triju gradova, koji se nalaze u tri zemlje, ali u istoj regiji. Projektne lokacije su: Srbija (Autonomna...

Light House Wolverhampton

Light House Wolverhampton - partner u projektu Regionalnog partnerstva u Interkulturalna razmjena www.light-house.co.uk Light House osnovan je 1986. godine kao rezultat partnerstva između Univerziteta i opštine Wolverhampton. S početka sedište su imali u Wolverhampton Art Galeriji, nakon dve godine razvio se u organizacija koja učestvuje...