Javni poziv – Lokalne inicijative mladih 2018

  Poziva neformale grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice da podnesu svoje projektne predloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprineti: Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih loklanih zajednica,...

Regionalno istraživanje o kulturnoj participaciji mladih

Centri lokalne demokratije (Prijedor, Mostar, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peć) i ALDA Skoplje pokrenuli su regionalno istraživanje na temu kulturne participacije mladih na Balkanu koji se realizuje u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana. Glavni cilj komponente istraživanja u okviru projekta je...

LOKALNE INICIJATIVE MLADIH – OTVORENI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE SUBOTICA Poziva neformale grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice da podnesu svoje projektne predloge za lokalne inicijative mladih,...

Obeležavanje Dana Evrope u Subotici

Centar lokalne demokratije je organizovao obeležavanje Dana Evrope u saradnji sa Gradom Subotica, Kancelarijom za mlade Grada Subotice i Italijanskim kulturnim centrom Piazza Italia. Na Trgu slobode su bili postavljeni štandovi sa promotivnim publikacijama EU info centra Delegacije EU u Srbiji, u cilju boljeg informisanja građana...

Sastanci lokalne savetodavne grupe mladih u Subotici

U prethodnih nekoliko meseci održani su sastanci lokalne savetodavne grupe mladih u Subotici na kojima su obrađene različite teme u vezi sa predstojećim aktivnostima. Sastanci su organizovani u sklopu Regionalne platforme za učešće i dialog mladih Balkana. Ovi sastanci bili su prilika za diskusiju o glavnim...

Poziv za eksperta u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana

Za potrebe implementacije projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, LDA Subotica respisuje poziv za eksperta(e) za razvoj i sprovođenje regionalnog istraživanja na temu kulturne participacije mladih Balkana Istraživanje je deo projekta koji je finansiran od strane Evropske komisije – Generalnog direktorata za politiku...