Ostvarivanje prava nacionalnih manjinama u lokalnim zajednicama
Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama
Oktobar 2008

U saradnji sa Vojvođanskim cenrom za ljudska prava, Centar lokalne demokratije, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, promovisao je rezultate Alternativnih izveštaja o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. U Subotici je održan drugi u nizu od šest tematskih okruglih stolova za predstavnike lokalnih samouprava i mesnih zajednica.