5 Mart 2014 IPA MNE
5 Mart 2014 IPA MNE
Mart 2014 Obuka o veštinama upravljanja projektnim ciklusom za osam lokalnih NVO u Crnoj Gori
4 Jun 2014 IPA MNE
Jun 2014 Treći trening seminar i lokalni okrugli sto održan u Ulcinju
3 Decembar 2013 IPA MNE
Decembar 2013 Osam lokalnih NVO izabrane za finansiranje u okviru komponente malih grantova
2 Jun 2013 IPA MNE SRB
2 Jun 2013 IPA MNE
Jun 2013 Info sesije za potencijalne aplikante u okviru projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice održane u Crnoj Gori
1 Jun 2013 IPA MNE
Jun 2013 Saradnja lokalnih samouprava i nevladinih organizacija - Uspostavljanje lokalnih koalicija koje funkcionišu