Mreža za razvoj Subotice
Mreža za razvoj osnovana je na inicijativu Grada Subotice u cilju unapređenja saradnje i koordinacije institucija javnog, civilnog i privatnog sektora uključenih u pripremu i realizaciju projekata prema domaćim i stranim programima i fondovima podrške koji mogu da se iskoriste za razvoj Grada u svim oblastima života. Mreža za razvoj ima za cilj objedinjavanje lokalnih resursa, organizacijskih kapaciteta, znanja i ekspertize za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih razvojnim dokumentima Grada.
Radni sastanak Mreže za razvoj Subotice

Februar 2015.

U okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za izgradnju međusektorskih partnerstava u realizaciji lokalnih razvojnih strategija: Mreža za razvoj Subotice“, održan je drugi sastanak članova mreže, 20. januara u Plavoj sali Gradske kuće, koji je je imao za cilj dalje razmatranje na temu definisanja misije mreže na osnovu dostavljenog predloga dokumenta, i usvajanje istog na osnovu izjašnjavanja organizacija.

Održan sastanak Mreže za razvoj Subotice
Održan sastanak Mreže za razvoj Subotice

Januar 2015.

U okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za izgradnju međusektorskih partnerstava u realizaciji lokalnih razvojnih strategija: Mreža za razvoj Subotice“, održan je sastanak članova mreže, 21. januara u Plavoj sali Gradske kuće, koji je je imao za cilj zајеdnički proces definisanja misije i ciljeva mreže, kao i razmatranje pravila funkcionisanja same mreže.