IZVEŠTAJ O REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

U sklopu aktivnosti Vojvođanske inicijative za EU, 27. juna smo ugostili Vladimira Mihajlovića iz Centra za Evropske Politike koji je predstavio SIGMA izveštaj o reformi javne uprave u Srbiji. Program SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) je zajednička inicijativa organizacije OECD i Evropske unije (EU), koju...

Poziv organizacijama civilnog društva u AP Vojvodini

 Centar lokalne demokratije, LDA Subotica www.lda-subotica.org Centar lokalne demokratije – LDA Subotica realizuje Program obuke za organizacije civilnog društva u saradnji sa ekspertima i saradnicima Nacionalnog konventa za EU, u cilju upoznavanja sa skrining izveštajima, sektorskim akcionim planovima i pripremom pregovaračkih pozicija. POGLAVLJE 19 – Socijalna politika...

vojvođanska inicijativa za eu

Vojvođanska inicijativa za EU (http://www.vieu.org.rs ) je mreža organizacija civilnog društva osnovana 9. marta 2016. godine u cilju unapređenog učešća javnosti i građana u reformskim procesima usmerenih ka pridruživanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Vojvođansku inicijativu za Evropsku uniju su potpisivanjem Sporazuma o osnivanju formirale sledeće...