DEJANA BIBIĆ

Diplomirana profesorica razredne nastave već šest godina se aktivno bavi pitanjima mladih u Srbiji, kreiranju programa za aktivnije učestvovanje mladih u zajednici, kroz radionice, treninge, ulične akcije i svakodnevnim razgovorom promovišući različitost i težnju ka prihvatanju istog. Svojim jednogodišnjim volonterskim iskustvom u Severnoj Irskoj...

STANKA PARAĆ DAMJANOVIĆ

Direktorica LDA Subotica od 2002. godine. Diplomirala je na Folozofskom fakultetu na odseku za engleski jezik i književnost. U LDA Subotica angažovana je kao projekt menadžer, edukator i trener za EU programe razvoja i menadžmenta projekata. Učešće u obukama trenera ispred LDA Subotica učestvovala je...

OLGA PERUŠIĆ

Olga Perušić, Delegat je Centra Lokalne Demokratije (LDA), Subotica. U Centru je zaposlena na poslovima koordinatora lokalnih programa i projekt managera. U radu Centra učestvuje od 2005. godine, prvo kao učesnica projekta “RIME” univerziteta u Birmingemu (V. Britanija) trening seminaru za oblast menadžmenta i...

MILAN BOŠNJAK

Diplomirani ekonomista, zaposlen je u LDA Subotica kao konsultant na projektu “Mikrokrediti za mala preduzeća i preduzetnike na području Jugoistočne Evrope“. Rođen je 1982. godine, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na usmerenju: menadžment u agrobiznisu, a master studije “Agrarni i...

LADISLAV SUKNOVIĆ

Diplomirani pravnik, rođen je 27.05.1976. godine u Subotici. Kao student se uključuje u organizaciju kulturnih manifestacija manjinskog karaktera. Organizuje i vodi mlade na Evropski susret mladih koji se svake godine održava u pod pokroviteljstvom Taize zajednice. Kao lokalni koordinator projekata, 2002. godine se uključuje...

SVETISLAV MILANKOVIĆ

Stalno zaposlen u Gradskom muzeju na poslovima sekretara. U ALD je kao koordinator projekata angažovan od 2002. godine. Kao učesnik ili organizator učestvovao u različitim programima  koji su kao teme imali funkcionisanje lokalne samouprave, regionalnu saradnju, konvencije i druge propise o zastiti prava nacionalnih...

BORIS CUPAĆ

PR manager. U Kancelariji LDA od njenog osnivanja, od kraja 1998. godine, angažovan na raznim promotivnim poslovima. Učestvovao na mnogim seminarima i kampovima širom Balkana na kojima se govorilo o EU.Tokom 1998. godine je na CITY radiju vodio i uređivao emisiju o mladima “Scena”,...