IZVEŠTAJ O REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

U sklopu aktivnosti Vojvođanske inicijative za EU, 27. juna smo ugostili Vladimira Mihajlovića iz Centra za Evropske Politike koji je predstavio SIGMA izveštaj o reformi javne uprave u Srbiji. Program SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) je zajednička inicijativa organizacije OECD i Evropske unije (EU), koju...