06 Jul LOKALNE INICIJATIVE MLADIH OTVORENI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

Subotica, 05 Jul 2016.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility

Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations

CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE SUBOTICA

Poziva neformale grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotica da podnesu svoje projektne predloge za program malih grantova – lokalne inicijative mladih, koje će doprineti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih loklanih zajednica, posebno u procesima donošenja odluka;
  • Povećanju uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih u procesu kreiranja politika i donošenju odluka.

Poziv za dostavljanje projektnih predloga se na lokalnom nivou  organizuje u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Subotica.

Rok za podnošenje projektnih predloga je: 30.07.2016.godine u 17h.

Poziv za podnošenje predloga projekata, aplikacioni formular, kao i smernice poziva možete preuzeti  OVDE.