18 Mar LOKALNI GRAĐANSKI MONITOR: ODGOVORNOST JAVNE VLASTI POD LUPOM

Princip odgovornosti javnih vlasti – jeste u fokusu projekta „Lokalni građanski monitor“ koji sprovodi Centar lokalne demokratije (LDA) iz Subotice, i to sa aspekta primene postojećeg zakonodavnog i institucionslnog okvira prava na pristup informacijama od javnog značaja na nivou lokalne samouprave.
„Projektom je predviđeno istraživanje i pregled prakse u pet lokalnih samouprava – Subotici, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Rumi i Somboru, a vezano za način na koji se na lokalnom nivou primenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u smislu kapaciteta izabranih gradova i opština da ’izađu na kraj’ sa merama koje je neophodno da sprovode vezano za taj zakon. Mi smo pošli od toga da postoje tri ključna mehanizma u tom smislu. Prvi je korišćenje i uopšte funkcionalnost zvaničnog opštinskog veb-sajta. Drugi je uloga opštinskog informatora i njegov kvalitet u pogledu informisanja građana, a uključili smo, konačno, i lokalne ombudsmane i naročito njihove zvanične godišnje izveštaje kao jedan od pokazatelja“, rekla je Stanka Parać Damjanović, direktorka LDA Subotica, prilikom otvaranja prvog tematskog okruglog stola u sklopu realizacije projekta, održanog u Rumi.
Ruma kao primer dobre prakse
Opština Ruma je izradila Plan integriteta kao strateški dokument koji će na sledećoj skupštini biti na usvajanju. Odredili smo način poslovanja, misiju i viziju lokalne samouprave, način ponašanja zaposlenih, a dosta se vodilo računa i o načinu davanja informacija od javnog značaja“, rekao je Dragan Kosanović, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Ruma.
Kada je, pak, reč o saradnji s predstavnicima medija, komunikacija na relaciji opštinskih funkcionera i službenika s jedne i novinara s druge strane odvija se nesmetano. U prilog tome govori i činjenica da su, između ostalog, sve sednice opštinskog veća otvorene za medijske poslenike, koji imaju mogućnost da slobodno, bez prethodnih formalnih procedura, postave sva ona pitanja o kojima građani imaju pravo da budu informisani.
A ono što, po Kosanovićevim rečima, ima zapravo suštinski značaj jeste neposredna komunikacija s građanima i građankama Rume zbog kojih, na kraju krajeva, lokalna samouprava i postoji.

Pročitajte više na: https://maglocistac.rs/lokalni-gradanski-monitor/#comments