18 Mar LOKALNI GRAĐANSKI MONITOR: OTVORENI PODACI – SLEDEĆI KORAK

27. februara održan je završni okrugli sto u okviru “Lokalnog građanskog monitora” na kojem su predstavljeni inicijalni rezultati istraživanja o proaktivnom informisanju lokalnih samouprava.
Projekat „Lokalni građanski monitor“, čiji je nosilac proteklih 8 meseci bio Centar lokalne demokratije (LDA) iz Subotice, realizovan je u okviru jedne šire priče, odnosno, trogodišnjeg regionalnog projekta WeBER, čiji pun naziv glasi – „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu“ (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform).
„Pristup informacijama od javnog značaja jedna je od najznačajnijih oblasti u okviru procene postignutih rezultata i planiranja daljih mera reforme javne uprave u Srbiji“, rekla je Stanka Parać Damjanović, direktorka Centra lokalne demokratije (LDA), prilikom otvaranja završnog okruglog stola.
Prema rečima Jovane Knežević, asistenta na projektu, opšti cilj WeBER-a široko je definisan kao unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da se uopšte bave reformom javne uprave u oblasti nadzora i kontrole, ali i unapređenje kapaciteta medija da kvalitetno i argumentovano izveštavaju o tom procesu.
Istraživanje je bilo sprovedeno u pet lokalnih samouprava – Subotici, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Rumi i Somboru, a vezano za način na koji se na lokalnom nivou primenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u smislu kapaciteta izabranih gradova i opština da “izađu na kraj” s merama koje je neophodno da sprovode vezano za taj zakon.
S jedne strane, bili su anketirani predstavnici izabranih lokalnih samouprava, a s druge strane upitnik je popunjavalo i oko 50 predstavnika civilnog sektora kao zainteresovane javnosti.

Više o zavšnom okrluglom stolu pročitajte na linkovima:
https://maglocistac.rs/lokalni-gradanski-monitor-2/
https://maglocistac.rs/weber-platforma-na-lokalu/