29 Jul Međunarodna konferencija – Tilburg, Holandija

14-17 aprila, 2009.

Interkulturalnost i lokalna samouprava: osnaživanje zajednice, bolji gradovi
Socijalna integracija i interkulturalnost u evropskim gradovima

Konferencija  je radnog karaktera i ima za cilj razmenu dobre prakse upravljanju na lokalnom nivou uz učešće predstavnika lokalne samouprave, nacionalnih zajednica, nevladinih organizacija kroz predstavljanje uz prethodno dostavljanje studije slučaja. Biće pozvan i jedan broj eksperata koji će svojim radovima, komentarima i predlozima obogatiti raspravu i doprineti boljem razumevanju reforme javne uprave u kontekstu pružanja usluga građanima.

Konferencijski materijal, panel diskusije i studijske posete doprineće boljem razumevanju lokalnih politika usvojenih na nivou gradova uključenih u pilot projekat. Nakon konferencije predviđena je izrada publikacije, odnosno Priručnika dobre prakse interkulturalnog upravljanja, kao moguće strategije i za druge gradove Evrope, a koji bi se distribuirao uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope I nacionalnih asocijacija gradova i opština.


Utorak, 14. april

Delegacije sledećih gradova:


Sreda, 15. april

Rad u radnim grupama i poseta lokalnim zajednicama u Tilburgu I naseljima sa najvećim brojem stanovništva različitih etničkih zajednica.


Četvrtak 16. april

Prepodne

Pozdravne reči pomoćnika gradonačelnika, gosp. Gon Mevis.

Izlaganja: 
Robert Palmer
, the Direktor Odeljenja za kulturu, Savet Evrope
Phyllis Brunsson (CSSP, Washington
)

Uvođenje tematskih oblasti, izlaganje eksperata

  • Mike Doolan (Australia): talenti i veštine
  • Ravinder Barn (UK): kulturološki modeli ponašanja
  • Con Hogan (USA, Vermont): ostvarivanje boljih rezultata
  • Kevin  Chaplin (South Africa): uključivanje građana
  • Miep van Hees (the Netherlands): učenje različitosti

Popodne:

Tematske radne grupe

  • Kulturološki modeli:  Neuchâtel, Izhevsk and Lublin
  • Ukljčivanje građana:  Berlin Neukölln and Reggio Emilia
  • Talenti i veštine: Lyon , Subotica
  • Učenje različitosti: Oslo , Patras
  • Postizanje boljih rezultata: Tilburg  and Melitopol

 

Specijalni gost Prof. Yasuyuki Kitawaki, Tokio Univerzitet međunarodnih studija – japanski gradovi i upravljanje različitostima

Petak, 17 april

Prepodne:

Izlaganja:

Gradonačelnik Tilburga  Ruud Vreeman
Gradonačelnik Neukoln-Berlin Heinz Buschkowsky

Popodne:

Debata: Primena lokalnih politika i strategija

Jet Bussemaker, Državni Sekretar Holandije  zadužen za socijalnu zaštitu
Robert Palmer, Direktor Odeljenja za kulturu, Savet Evrope
Gradonačelnici I predstavnici holandskih gradova

Zatvaranje konferencije
Pres konferencija