Međunarodni omladinski kros

30 Jul Međunarodni omladinski kros

25 Jul – 04 Avgust 2008

U okviru Evropskog programa Mladi u Akciji (Youth in Action), održan je Međunarodni Kros, omladinski project koji je održan od 25. Jula do 4. Avgusta, sa ciljem unapređenja promocije i vidljivost mladih Jugoistočne Evrope. The celokupan cilj projekta bio je omogućavanje mladima da steknu znanje, veštine i kompetencije, fokusirajući se na proširivanje i razvoj partnerskih mreža.

Omladinski Kros započet je u Verteneglio (Italijansko-Hrvatska granica), preko Prijedora, Zavidovića, Mostara, Nikšića, a završio se u Shkodri (Albanija).

Učesnici Krosa bili su omladinski aktivisti Lokalnih Demokratskih Agenicja (LDA`s) sa teritorije Balkana, kao i iz partnerskih partnerskih zemalja, kao što je Italija, Severna Irska i gosti iz Danske.

Oko 25 omladinskih lidera aktivno je učestvovalo u sesijama, predvođeni stručnim timom trenera radeći pri tome u malim grupama. Tokom Krosa preko Balkana od Hrvatske do Albanije, organizovani su brojni programi i radionice u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, učesnici su posetili Localne Democracy Agencije, razmenjujući svakodnevna iskustva, shvatanja i ideje među njima, i sa ljudima sa prostora kojim su prolazili, usput pronalazeći ideje i pišući koncepte zajedničkih projekata tokom regularnih workshopova. Međunarodni Kros, organizovan je od strane Asocijacije Lokalnih demokratskih Velika mreža partnerstava u perspektivi je stvorena i definisani su detalji i načini saradnje.

Napravljeni su mali akcioni planovi među radnim grupama koje imaju zadatak održavanje predloženih ideja. Te radne grupe bile su podeljene na 4 teme: Peer education, Info point, Youth exchanges and Rešavanje konflikata i pomirenje. Agencija ALDA u okviru omladinskog projekta: Pravi smer! (The right direction). Ova aktivnosti imala je za cilj promociju programa “Youth in Action”. Rezultat Krosa, bio je osnaživanje zajedničkog interesa i ujedinjenja potenicijala LDA kancelarija i ugovaranje budućih projekata i aktivnosti među njima. Kancelariju LDA Subotica predstavljao je Željko Nimčević, omladinski aktivista i Olga Terteli, predstavnica Lokalne kancelarije za mlade.

{webgallery}Međunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski krosMeđunarodni omladinski kros{/webgallery}