30 Jul Memorandum o saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije

Decembar 2008

Centar lokalne demokratije, Subotica 10. decembra 2008. godine potpisao je Memorandum o saradnju u procesu evropskih integracija sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije. Imajući u vidu dosadašnju ulogu nevladinih organizacija u izgradnji demokratskog, građanskog društva u Srbiji i njihov doprinos u širenju evropskih ideja i vrednosti, nevladine organizacije koje su ostvarile projekte i aktivnosti u oblasti evropskih integracija imaju priliku uspostaviti tešnje vidove saradnje sa Kancelarijom za pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji. Cilj uspostavljanja saradnje je uspostavljanje redovne razmene informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na pripremu, usvajanje i implementaciju zakona i politika u oblasti evropskih integracija, odnosno u vezi sa projektima i drugim aktivnostima u oblasti evropskih integracija.