26 Mar Microcredit filming

Mart 2010

Tokom marta, ALDA i Centri lokalne demokratije proizveli su kratak film o uspešnim klijentima iz 2009. Film je produciran u saradnji sa gđom Kristinom Babić, vlasnicom PR agencije „Simfonija“ i gdinom Vjeranom Vidakovićem, vlasnikom „Tvornice“ iz Osjeka.

U nekoliko nedelja konsultanti iz kancelarija LDA iz Subotice, Osjeka, Vertenelja, posetili su svoje klijente koji su bili uspešni u dobijanju kredita tokom 2009. Snimanja uključuju slike i kratke filmove postrojenja, mašina i opreme koja je bila finansirana kreditom, kao i intervjue sa vlasnicima firmi koje su kredit dobile.

U Vojvodini su Simfonija i Centar lokalne demokratije Subotica snimili dva primera iz prakse. Tokom marta posetili smo gdina Đuru Pivaševića, vlasnika „Autoremont“ doo, i gđu Anetu Ilić, vlasnicu dečije igraonice „Bajka AAA“, koji se nalaze u Pančevu. Istog dana, posetili smo i naše partnere – predstavnike Banka Inteze u Vojvodini, gdina Jovana Pantelića, direktora regionalnog centra Novi Sad, i gdina Mileta Glumca, direktora regionalnog centra Pančevo.

Cilj snimanja ovog filma jeste njegova prezentacija na „18. Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti“, koji se održava u Strazburu 17. i 18. marta 2010. Projekat „Mikrokreditna šema za mlade preduzetnike u jugositočnoj Evropi“ biće predstavljen na ovom Kongresu, gde će se pored snimljenog filma koristiti i drugi materijali.

Mikrokredit film možete pogledati ovde:

 

Milan Bošnjak

Mikrokreditni konsultant