20 Jul MILAN BOŠNJAK

Diplomirani ekonomista, zaposlen je u LDA Subotica kao konsultant na projektu “Mikrokrediti za mala preduzeća i preduzetnike na području Jugoistočne Evrope“. Rođen je 1982. godine, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na usmerenju: menadžment u agrobiznisu, a master studije “Agrarni i ruralni razvoj” završio je novembra 2009. godine.

Tokom studiranja bio je član neprofitne studentske organizacije, najčešće radeći dobrovoljno na mestu projektnog koordinatora, aktivan u osmišljanju i realizaciji projekata namenjenih studentima.Sa kolegama je uspešno realizovao kulturno – edukativne projekte, tematske tribine, radionice i seminare namenjene studentima. Osim toga, tri godine uzastopno je organizovao sportska takmičenja i turnire, na kojima su učestvovali studenti svih viših i visokoškolskih ustanova u Subotici. Učesnik je desetak studentskih konferencija, seminara i takmičenja.

Trenutno je najmlađi član Centra Lokalne Demokratije, zaposlen od jula 2009. na pripravničkom stažu.

Odlično se služi računarom, kao i engleskim i po malo nemačkim jezikom.

 

Kontakt:

Adresa: Centar Lokalne Demokratije Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15, sprat I, kancelarija 214, 24000 Subotica
E-mail: mikrokreditsubotica@aldaintranet.org
Telefon: +381 24 554 587