22 Oct Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru

Oktobar 2013.

Kuća Lavoslava Ružičke u Vukovaru 11. oktobra je bila mesto okupljanja i zajedničkog ispijanja kafe, predstavnika dvanaest opština i gradova iz Hrvatske i Srbije, uključenih u projekat „Podrška umrežavanju i europskoj saradnji gradova i opština” – SNET.EU. Projektna aktivnost Na kafu sa susedom, organizovana je u saradnji sa Gradom Vukovarom čiji su predstavnici govorili o društvenim, ekonomskim, obrazovnim, turističkim i razvojnim mogućnostima Grada Vukovara.

Goste je pozdravio gradonačelnik Željko Sabo koji je naglasio potrebu za upoznavanjem i razmenom informacija o potencijalima i razvojnim planovima jedinica lokalne samouprave s obe strane Dunava, kako bi povlačenje sredstava iz fondova Europske unije bilo što kvalitetnije. Prostor saradnje na privrednom nivou predstavio je Dragan Njegić, šef Upravnog odseka za privredu, EU projekte i međunarodnu saradnju Grada Vukovara, koji je govorio o strukturi vukovarske privrede. Dragica Holoker Radumilo, šef Upravnog odseka za društvene delatnosti, zdravstvo, socijalnu zaštitu, branitelje i nacionalne manjine Grada Vukovara, predstavila je projekte saradnje Grada Vukovara i civilnog društva, kao i trenutno stanje civilnog društva u Vukovaru. U svom izlaganju Jasna Babić, direktor Turističke zajednice Grada Vukovara, govorila je o razvoju turizma u Vukovaru u proteklih 15 godina, odnosno, od 22. jula 1998. godine kada je zajednica osnovana i o strateškim odrednicama prema kojima se vukovarski turizam planira razvijati u budućnosti.

Anita Baier Jakovac, iz Gradske biblioteke Vukovar, na zanimljiv je način predstavila delatnost i brojne aktivnosti Gradske biblioteke, što je potkrepljeno promotivnim filmom o realizovanim projektima.

O primerima dobre prakse i prekograničnim projektima Hrvatska-Srbija govorili su Jasmin Sadiković iz udruženja Zeleni Osijek koji je predstavio četiri prekogranična projekta koja su realizovali ili koji su još u toku, a Jasna Babić iz Turističke zajednice Vukovar, predstavila je projekat prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije „Formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu”. Kristina Glumac iz Upravnog odseka za privredu, EU projekte i međunarodnu saradnju Grada Vukovara, govorila je o iskustvima u implementaciji projekta prekogranične saradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine „InECo: Inovativno umrežavanje i privredna saradnja regija Tuzla i Vukovar”.

Sledeća aktivnost Na kafu sa susedom biće održana 18. oktobra 2013. godine u Rumi,  Srbija.

 
Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru Na „Kafi sa susedom“ u Vukovaru