30 Jul Najnoviji ALDA bilten za početak 2009. godine!

Januar 2009

Bilten III za 2008. godinu je dostupan on line. Možete pročitati članke o aktivnostima Asocijacije Agencija lokalne demokratije u poslednjih četiri meseca kao i glavene the main ciljeve i inicijative za 2009. godinu! Tekuća godina će imati focus pre svega na jačanje partnerske mreže i kreiranje većeg broja aktivnosti, posebno u oblasti Aktivnog Gradjanstva.  (Active Citizenship).