26 Mar Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu

Mart 2010

U cilju nastavka projekta “Mikrokreditna šema za preduzetnike u jugoistočnoj Evropi”, Asocijacija centara lokalne demokratije (ALDA) i Centri lokalne demokratije u Srbiji održali su još jedan uspešan sastanak. Reč je o poseti predstavnika ministarstva spoljnih poslova Norveške. Sastanak je održan u Nišu, 10 I 11 marta ove godine, I predstavlja još jedan u nizu uspešnih sastanaka koji su se održali od kraja oktobra 2009.

Norveška misija u Srbiji

Glavna osoba zadužena za evaluaciju ovog projekta jeste g-din Olav Reinertsen, visoki savetnik odseka za Evropske odnose i trgovinsku politiku, koji je pri Norveškom ministarstvu spoljnih poslova. Gospodin Reinertsen posetio je sastanak u Nišu a njegov cilj bio je da dobije kompletnu sliku o realizaciji ALDA mikrokredita u 2009. godini, kao i da evaluira mogućnosti nastavka ove kreditne linije u 2010.

Prvi deo sastanka održao se u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj grada Niša. Tokom prvog dana g-din Reinertsen imao je mogućnost da porazgovara sa  lokalnim akterima, koji ovaj i slične razvojne projekte realizuju. Vodila se rasprava o budućim planovima i načinima nastavka projekta, o strategijama koje se trebaju primeniti, o aktivnostima koje prate strategije i o mogućnostima saradnje organizacija koje su prisustvovale sastanku.

Osobe koje su prsiustvovale sastanku su:

 • Olav Reinertsen

Visoki savetnik odseka za Evropske odnose i trgovinsku politiku, koje je pri Norveškom ministarstvu spoljnih poslova

 • Antonela Valmorbida

Direktor  Asocijacije centara lokalne demokratije – ALDA

 • Milan Ranđelović

Šef kancelarije za LER u Nišu,

 • Marija Stanković

Asistent projekta  organizacije HELP u Nišu,

 • Jasna Stevović

Šef regionalne agencije za razvoj MSP u Nišu, I predsednik Saveza start-up udruženja Niškog regiona,

 • Dragana Vukadinović

Projektni menadžer Biznis inkubatora Niš

 • Saša Marinkov

Direktor Centra lokalne demokratije LDA CSS

 • Marko Došljak

Mikrokreditni konsultant u LDA CSS,

 • Milan Bošnjak

Mikrokreditni konsultant u LDA Subotica.

Svi dobri aspekti i primeri dobre prakse prezentovani su tokom sastanka. Takođe, svako od učesnika sastanka ukratko je prezentovao aktivnosti svoje organizacije i dao je svoju ocenu o mogućnostima nastavka plasiranja kreditne linije. Kroz konstruktivnu diskusiju učesnici su ocenili mogućnosti saradnje ovih organizacija, koje imaju veoma slične ciljeve – smanjenje nezaposlenosti uz razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Drugi deo sastanak održao se u prostorijama LDA CSS u Nišu, gde su oba mikrokreditna konsultanta predstavila svoj način rada, ocenila mogućnosti za nastavak, i prezentovala primere dobre prakse sa kojima su se susreli tokom 2009. godine. Mikorkreditni konsultant LDA Subotice detaljno je predstavio trenutno stanje i potrebe za ovom vrstom finansiranja u Vojvodini, prikazao strategiju za sledeću sezonu i predstavio interesantne primere klijenata koji su bili uspešni u 2009.

ovde možete da preuzmete prezentaciju:

Drugi dan sastojao se u obilasku klijenata u Nišu. Učesnici su uz pratnju predstavnika Banka Inteze in Niša posetili sledeće klijente:

 • ELNI PROM ltd., and
 • Hostel u Nišu.

 

Zaključci

Opšti zaključak sastanka jested da je ALDA kredtina linija još uvek aktulean I interesantan finansijski proizvod. Trud I rad uložen od strane LDA konsultanata I bančinih savetnika pozicionirao je ALDA mikrokredit kao veoma konkurentan proizvod. Generalna ocena je da  I dalje postoji potreba za investicionim kreditom kao što je ovaj.

Gospodin Reinertsen je takođe dao nekoliko ozbiljnih ocena i saveta koje treba uzeti u obzir. Rekao je da je Norveška rada da podrži ovakve i slične investicione aktivnosti kao i sve kvalitetne biznis ideje u Srbiji. Ideje treba oblikovati u formi projekata koji moraju korespondirati sa opštim razvojnim ciljevima Norveške. Ovi ciljevi uključuju 3 glavna stuba:

 1. Tradicionalni razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (sa posebnim fokusom na razvoj start-up biznisa)
 2. Investicije u energiju i  ITC
 3. Razvoj agroprivrede I poljoprivrednih proizvođača (posebno investicije u dobijanje HACCP  i ISO standardizacije, I pomoć u kreiranju tržišno orjentisanih proizvođača)

Pored navedenog, Reinertsen je podvukao činjenicu da postoji potreba za udruživanjem I kooperacijom između organizacija I institucija koje deluju na polju razvoja malih I srednjih preduzeća I preduzetništva. Udruživanje oko istog, razvojnog cilja stvara efekat sinergetskog delovanja na ovom treneu koji dugoročno obezbeđuje smanjivanje nezaposlenosti, jačanje preduzetničkog duha , jačanje kapaciteta kod start-up poslovanja I slično.

Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu Norveška misija u Srbiji – Sastanak u Nišu

Milan Bošnjak

Mikrokreditni konsultant