25 May Novi talas EVS volontera u Centru lokalne demokratije iz Subotice

Zdravo! Sveiki! Bonjour!

Mi smo Gabriela, Agnes i Gregoire – drugi talas volontera Evropskog Volonterskog Servisa u LDA Subotica. Od oktobra 2010. godine do kraja Jula 2011. godine mi ostajemo u Subotici i sprovodimo projekat o podizanju evropske svesti. Naše glavne aktivnosti su sa jedne strane doprinos aktuelnim projektima na kojima radi LDA i koji su vezani sa promociju prava manjina i lokalne demokratije, a sa druge strane razvoj omladinskih projekata.

Boraveći u Subotici, mi smo veoma zadovoljni gostoprimstvom lokalnih stanovnika, kulturnoj raznolikosti, bogatoj istoriskoj arhitekturi, privlačnom gradu, toplim vremenom i specijalitetima regiona koje smo našli ovde. Mi se ocećamo srećnim da imamo mogućnost da iskusimo interkulturalnost ovde u Subotici kao i u Srbiji.

 

Naš posao u LDA

Značajan deo našog vremena je posvećen pripremama brojova e-biltena za projekat “Regionalna partnerstva za interculturalnu saradnju” (www.regionalicc.net) u kojem LDA Subotica je partner. Stoga, radimo u partnerstvu sa lokalnim udruženjima i nacionalnim zajednicama, kao i sa raznim organizacijama iz Osijeka, Mostara, Wolverhamptona i drugde. Mi takođe pišemo članke za lokalni omladinski časopis 5+ i ažuriramo vesti na sajt LDA Subotici (www.lda-subotica.org). Mi smo več organizovali Međunarodni volonterski dan, Dan Evrope i još ćemo organizovati Međunarodni dan mladih i druge događaje.

Govoreći o radu sa mladima, mi organizujemo i vodimo radionice na temu Evropa, demokratija, ljudska prava i volontiranje u toku časova građanskog vaspitanja u Tehničkoj školi Ivan Sarić i Kosztolányi Dezső Gimnaziji. Ova iskustva su veoma različita i interesantna. U prvoj školi mi radimo uglavnom sa učenicima koji govore srpski jezik, a u  Kosztolányi Dezső su svi mađarske nacionalne pripadnosti. Takođe uradili smo nekoliko radionica na sličnim temama u Domu učenika tokom novembra I decembra prošle godine. Pored toga, jednom nedeljno mi imamo sastanak sa lokalnim volonterima iz LDA, sa kojim pričamo o tekućim projektima i razvijemo ideje za zajedničke buduće projekte.

I zadnje, ali ne manje važno, mi doprinosimo aktivnostima novo uspostavljenog EU info pointa (infopointsubotica.eu), gde mladi mogu da dobiju bolji uvid u Evropsku Uniju, EVS program i volontiranje.

Naši lični projekti

Razvoj ličnih projekata je deo našog EVS-a. Mi bismo želeli ukratko da predstavimo o čemu se reč.

Dakle, Gabi istražuje nacionalne tradicije koje se čuvaju u selima Vojvodine. Posebno, ona traži ljude koji žive u selima i bavi se nekim starim zanatima i slave stare festivale u okviru svojih nacionalnih zajednica ili čuvaju nacionalne tradicije u bilo kojom drugom načinu. Rezultat projekta biće e-bilten koji će predstavi nalaze.

Agnes i Gregoire istražuju kulturne raznolikoste u Subotici, i traži da upoznaju da li ljudi koji žive u ovom gradu vide grad kao interkulturalno okruženje. Oni analiziraju postojeće studije na tu temu i organizuju intervjue sa lokalnim stanovnicima. Rezultati istraživanja biće postavljeni na sajt I preko video.

Ko mi smo

Mi svi dolazimo iz različitih lokacija i imamo različno obrazovanje i radno iskustvo.

Gabi je litvanka iz grada Vilniusa. Ona je diplomirana u poslovnim studijama u Irskoj i Litvaniji. U 2009. godine zaviršila je magistar Menedžmenta nekretnine. Ona ima više od godinu dana radnog iskustva u stambenom sektoru u Litvaniji i tri godine učestvuje kao volonterka u ekološkom projektu “Darom”. Odluka da učestvuje u Evropskom volonterskom servisu je bila izazvana spremnosti da proba nešto drugo, dobije novo znanje, upozna nove ljude, kulturu i zemlju. Osim maternjeg jezika koji je litvanski, ona govori engleskom, dobro zna ruski i takođe zna ukrajinski i nemački, a dok je ovde, u Srbiji, uči srpski.

Gregoire dolazi iz Saint-Etiennea u Francuskoj. On je upravo diplomirao na studijama inženjerstva u Nantesu. Kao deo svojih studija on je imao praksu u oblastima inženjeringa grejanje i menadžmenta kvaliteta. Takođe on je volontirao u organizacijama koji radi na borbi protiv diskriminacije i zaštite životne sredine. On je imao priliku da učestvuje i u ko-organizovanju nekoliko evropskih seminara u okviru programe Mladi u akciji. Ta iskustva su mu dali motivaciju da ide na volontiranje u Suboticu i da vidi kako sve funkcioniša u NVO-i u multikulturalnom okruženju. On govori francuski, engleski, španski i nemački, i sad još uči srpski.

Agnes dolazi iz Pariskog regiona, u Francuskoj takođe. Ona je diplomirala studije međunarodne saradnje u Tuluzu. Tokom studija ona je imala priliku da radi u raznim multikulturalnim okruženjima; prvo, u Amnesty International u Čilu, i još u dvema nacionalnim asocijacijama lokalnih vlasti (Cites Unies France u Parizu i Asocijacija lokalne uprave u Londonu). Takođe ona je studirala jedan semestar u Pecu (Mađarska) i putovala u regionu. Ovo iskustvo je bilo njen prvi uvid o centralnoj i južnoj Evropi i motivisalo da se ona vrati u taj region i otkrije još više.

Mi smo dostupni na:

Gabriele Kuštan: gabriele.kustan(at)aldaintranet.org

Grégoire Vialleton: gregoirevialleton(at)gmail.com

Agnes Rivet: agnes.rivet(at)gmail.com

{webgallery} {/webgallery}

Pogledajte video o nama ovde