17 May Obeležavanje Dana Evrope u Subotici

Centar lokalne demokratije je organizovao obeležavanje Dana Evrope u saradnji sa Gradom Subotica, Kancelarijom za mlade Grada Subotice i Italijanskim kulturnim centrom Piazza Italia.

Na Trgu slobode su bili postavljeni štandovi sa promotivnim publikacijama EU info centra Delegacije EU u Srbiji, u cilju boljeg informisanja građana o EU, njenim
institucijama, državama članicama, kao i o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

U okviru ovogodišnjeg programa mladi umetnici iz Subotice su predstavili svoje radove poznatih ličnosti našeg grada, pod sloganom “Srbija i EU: kultura koja nas povezuje”, u okviru aktivnosti Moj grad – grad interkultralnosti, projekta finansiranog od strane EU: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana.
Moj grad – grad interkulturalnosti predstavlja lokalnu aktivnost u okviru projekta, koja ima za cilj unapređenje kulturne participacije mladih iz lokalnih zajednica širom Zapadnog Balkana, uz promociju lokalne kulture i ličnosti koje su je obeležile.

Danom Evrope se obeležava godišnjica objavljivanja Šumanove deklaracije koja je bila prvi korak u stvaranju današnje Evropske unije. Tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman je 9. maja 1950, samo 5 godina nakon završetka Drugog svetskog rata u Evropi, predstavio predlog stvaranja zajedničke, nadnacionalne organizacije, koja će udružiti evropske zemlje u proizvodnji uglja i čelika, strateškim sirovinama ključnim za vojnu moć i tako onemogućiti ratne sukobe među njima. Zbog toga je Šumanova deklaracija pre svega izraz volje za jačanjem mira, na šta se podsećamo preko Dana Evrope, kao jednog od simbola Evropske unije.

 

Na sledećem linku možete preuzeti brošuru: Moj grad – Grad interkulturalnosti