Održan sastanak Mreže za razvoj Subotice

11 Feb Održan sastanak Mreže za razvoj Subotice

Januar 2015.

U okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za izgradnju međusektorskih partnerstava u realizaciji lokalnih razvojnih strategija: Mreža za razvoj Subotice“, održan je sastanak članova mreže, 21. januara u Plavoj sali Gradske kuće, koji je je imao za cilj zајеdnički proces definisanja misije i ciljeva mreže, kao i razmatranje pravila funkcionisanja same mreže.

Uspostavljanje mreže za razvoj inicirala je lokalna samoprava Subotice, a ovim projektom se nastavljaju aktivnosti na planu umrežavanja, u kontekstu implementacije strategije održivog razvoja i još važnije u okviru samog poziva na saradnju između lokalne samouprave i lokalnih NVO.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje međusektorske mreže za razvoj Subotica, kroz njeno funkcionalno osnaživanje kao partnera lokalnoj samoupravi u realizaciji strategije održivog razvoja 2013-2022 kao i pratnera u izgradnji održivog mehanizma institucionalne saradnje OCD i lokalne samouprave u funkciji unapređenog informisanja, konsultovanja i participacije u realizaciji javnih politika.

Pored toga, projekat ima za cilj osnaživanje Mreže za razvoj u čijem sastavu je trenutno 30 članova: nevladinih organizacija, kulturnih i obrazovnih institucija, javnih preduzeća, razvojnih agencija za zajedničku pripremu i izradu razvojnih projekata u okviru novog IPA Programskog perioda 2014-2020 i novih rapoloživih EU fondova namenjenih OCD i lokalnim samoupravama.

Na ovaj način, mreža za razvoj, koju je inicirala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  grada Subotice, doprineće razvoju ljudskih resursa, unapređenoj koordinaciji i institucionalnom osnaživanju za realizaciju zajedničkih projekata za razvoj Subotice.

Posebno korisni efekti projekta odnose se na funkcionisanje mreže, koja će ostati otvorena za nove članove i time unaprediti mogućnost ostvarivanja vidljivih efekata po ukupan razvoj lokalne zajednice.

Projekat je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

{webgallery}Održan sastanak Mreže za razvoj SuboticeOdržan sastanak Mreže za razvoj SuboticeOdržan sastanak Mreže za razvoj SuboticeOdržan sastanak Mreže za razvoj SuboticeOdržan sastanak Mreže za razvoj Subotice{/webgallery}