24 Jul Održana promotivna radionica u Resursnom centru u Subotici

Jul 2013

Prva promotivna radionica koja se organizuje u sklopu projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština održana je 18. jula u Resursnom centru u Subotici. Prisutni su bili predstavnici Gradske uprave Subotica koji su aktivno uključeni u pripremu i realizaciju IPA projekata kao i predstavnici  organizacija civilnog društva  sa relevantnim iskustvom u ovoj oblasti.

 

Resursni centar, kao i ova prva tematska radionica u okviru projekta osmišljena je kao mesto okupljanja, prenošenja znanja i saradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u cilju efikasnijeg zajedničkog programiranja i razvijanja projekata u okviru raspoložovih i budućih EU / IPA Fondova. U prvom delu radionice učesnici su imali prilike više čuti o istorijatu bratimljenja i o fazama razvijanja partnerskog odnosa, dok je drugi deo bio posvećen zajedničkom definisanju smera razvoja u ovom prekograničnom području. Direktorica Centra lokalne demokratije, Stanka Parać, u uvodnim napomenama osvrnula se na promene koje u narednom periodu očekuju našu zemlju i na sve veću izloženost planiranju, što ljude obučene za izradu projekata i uspostavljanju partnerstava stavlja u bolju poziciju, ali i izazov prenošenja te vrste znanja. U cilju razvijanja kvalitetnijih predloga saradnje, Erika Kudlik je istakla značaj pripreme Platforme za upravljanje razvojem koja će biti baza informacija o projektnim idejama i parnerstvima, usvojenim strategijama Grada, kao i o projektima, studijama i istraživanjima koji su do sada realizovani i mogu obezbediti kontinuitet pri razvijanju projekata. Aktivan doprinos radnom sastanku dala je i članica gradskog veća zadužena za međunarodnu i regionalnu saradnju, Marta Dobo, podelivši sa prisutnima primere dobre prakse sa partnerima, kao i značaj uspostavljanja partnerstava van formalno uspostavljenih bratskih gradova i održavanje ličnih kontakata kao preduslova kvalitetne saradnje.

Pored navedenog radionica je imala i  pripremni karakter za održavanje prekograničnog coffee house sastanka sa predstavnicima dvanaest opština  iz Hrvatske i Srbije uključenih u projekat. Savetnik za bratimljenje Vladimir Perović naglasio je da će doprinos ovog projekta biti takođe okupljanje i animiranje ljudi koji imaju znanje i iskustvo u pripremi predloga projekata, sklapanju partnerstava, kao i realizaciji javnih nabavki i izveštavanja, kako bi se organizovala javna kampanja i obuka prema manjim grupama, koja je bitna za realizaciju budućih projetnih ciklusa.

Promotivna radionica će se organizovati za svaku opštinu učesnicu programa u cilju razvijanja saradnje i umrežavanja na evropskom nivou (twinning programa), razmene dobre lokalne prakse kao i promocije koncepta bratimljenja gradova i opština.